Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto - 20. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto za 20. kalendárny týždeň 2024

V 20. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Čadca hlásených 573 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 911,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 111, t. j. chorobnosť 176,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť ARO v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 3,4 % a chorobnosť CHPO stúpla o 28,1 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 3469,6/100 000 osôb.
Epidemiologická situácia vo výskyte ARO v okrese Čadca teda predstavuje mierny pokles chorobnosti oproti predchádzajúcemu týždňu.
V okrese Čadca ochorenia hlásilo 80 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 67 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Čadca bol priebeh ochorení komplikovaný u 18 osôb, čo predstavuje 3,1 % zo všetkých ARO. Medzi komplikácie patrili otitídy (11) a sinusitídy (7). Prípad SARI nebol hlásený.

V 20. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Kysucké Nové Mesto hlásených 226 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 807,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 19, t. j. chorobnosť 67,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť ARO v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 12,0 % a chorobnosť CHPO stúpla o 34,0 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 2046,8/100 000 osôb.
Epidemiologická situácia vo výskyte ARO v okrese Kysucké Nové Mesto teda predstavuje mierny nárast chorobnosti oproti predchádzajúcemu týždňu.
V okrese Kysucké Nové Mesto ochorenia hlásilo 100 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 78 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Kysucké Nové Mesto bol priebeh ochorení komplikovaný u 19 osôb, čo predstavuje 8,4 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili otitídy (8), sinusitídy (6) a pneumónie (5). Prípad SARI nebol hlásený.

V okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto nebol prerušený výchovno-vzdelávací proces v školských zariadeniach. Lokálne epidémie ARO/CHPO (školy, obce, ostatné miesta) neboli zaznamenané.

V 20. kalendárnom týždni 2024 nebol sentinelovým odberom zachytený žiaden prípad vírusu chrípky a RS vírusu.
V okrese Čadca bol sérologicky potvrdený 1x vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie.
V okrese Kysucké Nové Mesto nebol zachytený žiaden prípad vírusu chrípky a RS vírusu.

V 20. kalendárnom týždni 2024 nebol v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto hlásený prípad ochorenia COVID-19.

 

 

Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci