Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto - 17. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto za 17. kalendárny týždeň 2024

V 17. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Čadca hlásených 562 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 993,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 74, t. j. chorobnosť 130,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť ARO v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 1,2 % a chorobnosť CHPO stúpla o 1,4 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 3586,8/100 000 osôb.
Epidemiologická situácia vo výskyte ARO v okrese Čadca teda predstavuje mierny pokles chorobnosti oproti predchádzajúcemu týždňu.
V okrese Čadca ochorenia hlásilo 80 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 56 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Čadca bol priebeh ochorení komplikovaný u 11 osôb, čo predstavuje 2,0 % zo všetkých ARO. Medzi komplikácie patrili sinusitídy (6), otitídy (3) a pneumónie (2). Prípad SARI nebol hlásený.

V 17. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Kysucké Nové Mesto hlásených 257 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 918,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 7, t. j. chorobnosť 25,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť ARO v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 8,8 % a chorobnosť CHPO stúpla o 279,2 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 1803,1/100 000 osôb.
Epidemiologická situácia vo výskyte ARO v okrese Kysucké Nové Mesto teda predstavuje mierny nárast chorobnosti oproti predchádzajúcemu týždňu.
V okrese Kysucké Nové Mesto ochorenia hlásilo 100 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 78 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Kysucké Nové Mesto bol priebeh ochorení komplikovaný u 14 osôb, čo predstavuje 5,4 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (7), pneumónie (4) a otitídy (3). Prípad SARI nebol hlásený.

V okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto nebol prerušený výchovno-vzdelávací proces v školských zariadeniach. Lokálne epidémie ARO/CHPO (školy, obce, ostatné miesta) neboli zaznamenané.

V 17. kalendárnom týždni 2024 nebol sentinelovým odberom zachytený žiaden prípad vírusu chrípky a RS vírusu.
V okrese Čadca nebol zachytený žiaden prípad vírusu chrípky a RS vírusu.
V okrese Kysucké Nové Mesto nebol zachytený žiaden prípad vírusu chrípky a RS vírusu.

V 17. kalendárnom týždni 2024 v okrese Čadca boli hlásené 2 prípady ochorenia COVID-19.    V okrese Kysucké Nové Mesto nebol hlásený žiaden prípad.

 


Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci