COPHES / DEMOCOPHES Tlačiť
Napísal Administrator   
Štvrtok, 14 Október 2010 11:19
1 2 3 4


Náš organizmus je v životnom prostredí denne vystavený mnohým prírodným alebo syntetickým chemickým látkam so škodlivým účinkom na zdravie. Jedným z významných nástrojov umožňujúcim získať reprezentatívne údaje o expozícii človeka týmto škodlivinám je aj ľudský biomonitoring (HBM). 

 

Cieľom projektov COPHES a DEMOCOPHES bola príprava a praktické overenie uskutočniteľnosti hodnotenia expozície metodikou jednotnou pre všetky európske krajiny. Vybrané členské krajiny postupovali na rovnakom princípe. Vďaka tomu sa projekt osvedčil  ako vhodný  a významný nástroj na získanie údajov o expozícii ľudí škodlivinám zo životného prostredia.
Výsledkom projektov bolo zavedenie spoločného rámca pre ľudský biomonitoring ako nástroja podporujúceho tvorbu politiky v oblasti ochrany a podpory verejného zdravia založenej na dôkazoch.


V Slovenskej republike bol koordinátorom štúdie Úrad verejného zdravotníctva SR s podporou Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Spoločné pilotné testovanie ľudského biomonitoringu sa uskutočnilo v členských krajinách v roku 2011. 

 

Všeobecné informácie o projektochRealizácia projektu DEMOCOPHES v Slovenskej republike
 

Projekt prebiehal v rokoch 2010 – 2012. Bol zameraný na zmeraní úrovní kadmia, ortuti, ftalátov a kotinínu vo vybranej populácii. Cieľovou skupinou boli deti vo veku 6 až 11 rokov a ich biologické alebo nevlastné matky do 45 rokov. Analyzovali sa tri lokality na Slovensku: Bratislava, ktorá reprezentovala mestské prostredie, a Slovenská Ľupča s Brusnom, ktoré prezentovali vidiek.obr1


ideaPrečo sme sa zamerali na tieto chemické látky?

Tieto chemické látky boli vybrané preto, že je dôležité vedieť, ako veľmi sme týmto chemickým látkam vystavení v našom každodennom živote. Získané informácie nám môžu pomôcť pochopiť zákonitosti expozície (vystavenia voči týmto látkam) a kde je potreba expozíciu zredukovať.

Nikotín sa pri vdychovaní cigaretového dymu premieňa v organizme na kotinín. Úrovne hladiny kotinínu v moči sú ukazovateľom toho ako veľmi bol niekto vystavený cigaretovému dymu.

Ortuť je prírodný kov používaný v malých množstvách v zubných výplniach, energeticky úsporných žiarivkách a v minulosti aj v teplomeroch na domáce použitie. Ortuť je zároveň znečisťujúca látka zistená v morských živočíchoch.

Kadmium je tiež prirodzene sa vyskytujúci kov, používa sa v batériách a v určitých farbách. Kadmium možno nájsť ako kontaminant v niektorých mäkkýšoch a v cigaretovom dyme.

Ftaláty sú skupinou látok široko používaných pri výrobe plastov. Pre ich rozsiahle použitie sme preto vystavení mnohým ftalátom.
 

 

Prezentácia projektu DEMOCOPHES verejnostiobr2


Výsledky realizácie projektu na Slovensku

Posledná úprava Piatok, 30 Máj 2014 11:17