Informácia o nepovolených rastlinných častiach vo výrobku na chudnutie z Austrálie, zo surovým materiálom z Brazílie, cez Bolíviu Tlačiť
Utorok, 22. marec 2011 08:18

Dňa 17. 3. 2011 bola Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslaná informácia z národného kontaktného bodu RASFF „Nepovolené rastlinné časti vo výrobku na chudnutie z Austrálie, zo surovým materiálom z Brazílie, cez Bolíviu“.

 

Názov výrobku: The Latin Seed, 100% natural,

Výrobca: Lumsden Health Products Pty Ltd. (Austrália)

Produkt distribuovaný do: Austrália

image001

image002

 

Predmetný výrobok obsahuje rastliny Thevetia peruviana a Thevetia neriifolia, ktoré  sú uvedené v zozname „Australian New Zealand Food Standards Code“ ako zakázané rastliny. Tieto rastliny obsahujú rôzne kardiálne glykozidy, ktoré môžu nepriaznivo pôsobiť na činnosť srdca a tiež spôsobovať rôzne gastrointestinálne ťažkosti.

 

Uvedený výrobok bol zistený pri úradnej kontrole v nečlenskom štáte, informácia o jeho distribúcii do iných štátov nie je k dispozícii. Výrobok bol stiahnutý z trhu.

 

Výrobok je z Brazílie, dovezený bol do Austrálie z Bolívie, balí sa v Austrálii firmou Lumsden Health Products Pty Ltd. (tiež obchoduje pod menom Balanced Opinion Pty Ltd. a LSM Pty Ltd.), ktorá predáva tento výrobok cez svoju webovú stránku domácim, ale aj zahraničným spotrebiteľom.

 

Na základe uvedeného odporúčame spotrebiteľom, aby tento výrobok nekupovali a už zakúpený výrobok nepoužívali.

S pozdravom

MUDr. Gabriel Šimko, MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky - zastupujúci