Informácia o výskyte škodlivého výrobku – forma na pečenie v tvare srdca z Číny Tlačiť

Dňa 16. 10. 2014 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslané výstražné oznámenie Nemecka - Migrácia olova z formy na pečenie v tvare srdca, pôvodom z Číny.

Jedná sa o nasledovný výrobok: Srdce – rozkladacia forma Vhodné do rúr na pečenie až do 200°C, značka: HOME & DECO, EAN kód 44960009131006100199, iné označenie/výrobné číslo: Auftr. 44960/00; Saison 114; WGR: 913, výrobca: Ningbo Future Import & Export Co. Ltd., 95 Business Mansion No.598 Jiangnan Road, Ningbo China, dovozca do Slovenskej republiky: Fa. Kik Textilien und Non Food GmbH, Bönen, Nemecko.

Uvedený škodlivý výrobok bol distribuovaný do predajní KIK textil a Non-Food, spol. s.r.o. v Slovenskej republike.

forma_na_pecenie

Keďže sa uvedený výrobok ešte môže nachádzať v obchodnej sieti na území Slovenskej republiky, odporúčame spotrebiteľom, aby výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky