Nebezpečné kozmetické výrobky 13.11.2020 Tlačiť
Napísal Administrator   
Piatok, 13. november 2020 13:29

Logo_RAPEXÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán v Írsku a v Rakúsku. Ide o nasledujúce výrobky:


1.hlásenie č.A12/01349/20

názov: Whitestrips– pásiky na bielenie zubov

značka: Crest 3D White 

typ výrobku/číslo výrobku: 1 Hour Express

výrobná dávka: (L)8219V445

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Srypojené štáty americké

výrobca: neuvedené

výrobok predávaný cez internet: Whiteteeth.ie, teethwhiteningproducts.ie

popis: pásiky na bielenie zubov, vrecko obsahujúce pásiky na bielenie zubov, viď. obrázok.

A12_01349_20_foto1

Výrobok s výrobnou dávkou (L)8219V445 obsahuje nepovolenú koncentráciu peroxidu vodíka (7,80 %), čo je v rozpore s prílohou č. 3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam, položka č. 12 d) a 12 e)) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Vysoká koncentrácia peroxidu vodíka môže poškodiť zubnú sklovinu alebo viesť k vypadávaniu zubov.

Ďalej kontrolný orgán uviedol, že na výrobku s výrobnou dávkou (L) 8219V445 nie sú uvedené niektoré povinné údaje (meno a adresa zodpovednej osoby, zoznam zložiek), čo je v rozpore s čl. 3 (Bezpečnosť), čl. 14 (Obmedzenia určitých látok uvádzaných v prílohách), čl. 19 (Označovanie) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Výrobok je predávaný spotrebiteľom cez internet prostredníctvom webových stránok Whiteteeth.ie a teethwhiteningproducts.ie.

Doplňujúce informácie:

Kontrolný orgán v Írsku doplnil informáciu o tom, že pri vyššie uvedenom výrobku ide o neregistrovaný dovoz z tretej krajiny. Výrobok nebol určený pre spotrebiteľov v EÚ.2.hlásenie č.A11/00087/20- INFO

názov: Dush Smoothie Cremedusche– výrobky na sprchovanie

značka: WALTZ  7

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 1/0638/20; 1/0938/20; 1/0606/20

čiarový kód: 9120071315603; 9120071315573; 9120071315580

krajina pôvodu: Rakúsko

výrobca: Waltz Seven GmbH Sieveringer Straße 103, Austria

popis: druhy výrobkov: „Lime & Matcha, Himbeere  & Coco and Blueberry  & Vanille“, [ lime and matcha/ raspberry and coconut/ blueberry and vanilla]

               plastové vrecko s priehľadným okienkom a plastovým viečkom, viď. obrázky.

A11_00087_20_foto1


A11_00087_20_foto2


A11_00087_20_foto3

Vyššie uvedené kozmetické výrobky je možné ľahko zameniť s potravinou z dôvodu, že  prezentácia daných výrobkov, najmä ich tvar, vôňa, farba, vzhľad, stlačiteľný obal aj veľkosť  pripomína potravinu, ovocné pyré určené primárne pre deti. Výrobok nemá bezpečnostný uzáver, odskrutkovaním viečka môže byť naraz uvoľnené veľké množstvo výrobku. Z dôvodu zámeny vyššie uvedených výrobkov s potravinou môže dôjsť k požitiu výrobku hlavne u detí. Výrobky nie sú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov a so smernicou Rady 87/357/EHS z  25.  júna 1987 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výrobkov, ktorých vlastnosti sa javia ako iné než v skutočnosti sú a ktoré preto ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť spotrebiteľov.


Je možné, že uvedené výrobky sa nachádzajú aj v Slovenskej republike.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie.


S pozdravom

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky

Posledná úprava Piatok, 13. november 2020 15:27