Inovačný kurz HIA 20. - 22. apríl 2009 Tlačiť
Hodnotenie dopadovna zdravie
Implementácia HIA v EU a v SR
Metodika hodnotenia dopadov na zdravie
HIA v praxi - HIA Nmac
Skrining a determinanty zdravia
Stanovenie rozsahu Scoping

Posudzovanie rizík 1
Posudzovanie rizík 2

Príprava správy
Monitoring a hodnotenie
HIA v praxi - Hodnotenie legislatívneho predpisu
HIA v praxi - Heat
Zhodnotenie problemov pri zavádzaní HIA v SR
Skupinová práca  - Posudzovanie rizík
Skupinová práca - Scoping