Norovírusové infekcie Tlačiť

Norovírusy sú celosvetovo rozšírené vírusy, ktoré sú veľmi odolné voči vplyvom vonkajšieho prostredia. Sú zodpovedné za väčšinu epidémií gastroenteritíd vírusového pôvodu, najmä u dospelých. Inkubačný čas je 12 – 48 hodín.

Prenos norovírusových ochorení je fekálno-orálny. K prenosu dochádza znečistenými rukami infikovanej osoby alebo zanesením nákazy do úst, príp. rukami znečistenými dotykom s kontaminovanými predmetmi (kľučky dverí, telefónne slúchadlá a pod.). Hlavnými faktormi prenosu sú potravinové články ako šaláty, sendviče, jedlá rýchleho stravovania kontaminované osobami, ktoré s nimi manipulujú.

Ochorenie sa prejavuje nevoľnosťou, vracaním, bolesťami brucha, vodnatými hnačkami, v niektorých prípadoch sa pridružuje zvýšená teplota, bolesti hlavy, končatín a svalov. Príznaky vo väčšine prípadov odznievajú v priebehu 12 - 72 hodín.

Norovírusové infekcie sa vyskytujú počas celého roka. V miernom klimatickom pásme je pre ne typický výskyt v chladnom období roka. V Slovenskej republike bolo v posledných piatich rokoch hlásených približne 1 000 ochorení ročne. V roku 2012 (od 1. 1. do 30. 9.) bolo zaznamenaných 1 435 prípadov norovírusových infekcií. Najviac ochorení sa vyskytlo v Trenčianskom (523) a najmenej v Banskobystrickom kraji (37). Ochorenia sa vyskytovali vo všetkých vekových skupinách, pričom maximum výskytu bol zaznamenaný vo vekových skupinách 10 - 14 ročných (246) a vo vekovej skupine 5 - 9 ročných (239).

V prevencii ochorení sa uplatňuje dôkladné umývanie rúk, tepelná úprava potravinových článkov a dezinfikovanie predmetov a plôch, ktoré by mohli byť kontaminované.

Ochorenie si zväčša vyžaduje len symptomatickú liečbu.prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, v.r.

hlavný hygienik Slovenskej republiky - zastupujúci