Ako odstrániť alebo znížiť expozíciu hluku zamestnancov pri práci (How to avoid or reduce the exposure of workers to noise at work) Tlačiť
Streda, 01. Júl 2009 14:37

Ako odstrániť alebo znížiť expozíciu hluku zamestnancov pri práci (How to avoid or reduce the exposure of workers to noise at work) (pdf)

Právne nezáväzná príručka o osvedčených postupoch pre uplatňovanie Smernice 2003/10/ES o hluku pri práci (vyd. Európska komisia, 2009)