MEDZINÁRODNÝ DEŇ BEZ FAJČENIA Tlačiť

MEDZINÁRODNÝ DEŇ BEZ FAJČENIA alebo aj nefajčiarsky deň - 20.11.2020 je podporovaný Medzinárodnou úniou boja proti rakovine (UICC).  Tento deň je venovaný prevencii, zvýšeniu informovanosti o negatívnom vplyve cigariet a cigaretového dymu na zdravie ľudí a o rizikách vzniku rôznych ochorení. Hlavným cieľom je presvedčiť ľudí, aby sa vzdali závislosti od fajčenia. Tento deň tiež ponúka príležitosť fajčiarom zamyslieť sa nad dôsledkami svojho zlozvyku, ktorý má často katastrofálne následky.


Len málo ľudí dnes spochybňuje skutočnosť, že fajčenie je škodlivé pre ľudské zdravie v celosvetovom rozsahu. Fajčenie spôsobuje mnoho ochorení ako napr.: rakovinu pľúc a iných orgánov, ischemickú chorobu srdca a iné ochorenia krvného obehu, ďalej dýchacích ciest ako je chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP).


Fajčenie ovplyvňuje aj zdravie nefajčiarov, ktorí sa často nedobrovoľne stávajú pasívnymi fajčiarmi. Pri pasívnom fajčení je človek vystavený škodlivej zmesi viac než 4 000 chemikáliíktoré spôsobujú podráždenie, sú toxické, alebo sa spájajú s rakovinou. U nefajčiarov s vysokým krvným tlakom alebo vysokým obsahom cholesterolu v krvi, ktorí sú vystavení pasívnemu fajčeniu, je vyššie riziko rozvinutia srdcových ochorení. Rizikovú skupinu tvoria detí a mládež a tehotné ženy. Mladí ľudia často aj napriek informovanosti podceňujú riziko závislostí od nikotínu. Fajčenie počas tehotenstva vyúsťuje do mnohých komplikácií u detí. Fajčenie počas tehotenstva dokázateľne redukuje pôrodnú hmotnosť u detí, spôsobuje chronické problémy s dýchaním, zápal stredného ucha a redukuje pľúcne funkcie. Taktiež zvyšuje riziko syndrómu náhleho detského úmrtia (SIDS).


Fajčenie a iné formy konzumácie tabaku sa na celom svete považujú za jednu z hlavných príčin chorobnosti a predčasnej úmrtnosti, ktorej sa dá predchádzať. Nesmieme na to zabúdať ani počas momentálnej epidemiologickej situácie s ochorením COVID-19. COVID-19 prináša užívateľom tabaku nové riziká. Fajčiari a vaperi môžu byť zraniteľnejšou skupinou pri kontakte s COVID-19, pretože pri fajčení dochádza ku kontaktu prstov s perami, čo zvyšuje možnosť prenosu vírusov z ruky do úst. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie WHO je fajčenie spojené so zvýšenou závažnosťou ochorenia a úmrtia u hospitalizovaných pacientov s COVID-19. WHO vzhľadom na situáciu s ochorením COVID-19 a preukázanými škodami spojenými s užívaním tabaku a expozíciou sekundárneho fajčenia, odporúča fajčiarom, aby prestali fajčiť. Medzi osvedčené zásahy, ktoré majú používateľom pomôcť pri skončená, patria bezplatné linky na skončenie fajčenia, aplikácie na skončenie fajčenia, nikotínová substitučná terapia a poradenstvo.


Na Slovensku sa môžu záujemcovia, ktorí majú záujem prestať fajčiť obrátiť na linku pomoci na odvykanie od fajčenia - 0908 222 722, každý pracovný deň od 8.00 h do 15.00 h.


Vypracoval Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu ÚVZ SR.