Linka na odvykanie od fajčenia- pomáha aj v čase COVID-19 Tlačiť

Na Slovensku funguje už štyri roky, od mája 2016. Na linku pomoci na odvykanie od fajčenia - 0908 222 722, sa môžu obrátiť, ľudia, ktorí majú záujem prestať fajčiť každý pracovný deň od 8.00 h do 15.00 h.

Od začiatku jej pôsobenia poskytli odborní pracovníci 36 RÚVZ v SR rady a pomoc takmer 4000 volajúcim. V rámci rozhovoru ponúknu klientom okrem prvotných informácií a akútnej pomoci aj možnosť navštíviť poradne na odvykanie od fajčenia, ktoré sú zriadené pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Každý záujemca dostane bezplatné odborné poradenstvo týkajúce sa odvykania od fajčenia metódou náhleho alebo postupného odvykania. Linku pomoci počas 1 polroka 2020 kontaktovali viac muži (74 %) ako ženy, priemerný vek volajúcich bol 32 rokov. Najmladší volajúci mal 13 rokov a najstarší fajčiar 68 rokov.

Vzhľadom na momentálnu epidemiologickú situáciu prestať fajčiť má takmer okamžitý pozitívny vplyv na pľúcne a kardiovaskulárne funkcie, ktoré sa postupom času zvyšujú. Zlepšený zdravotný stav môže zvýšiť schopnosť pacientov COVID-19 reagovať na infekciu a potenciálne znížiť riziko vzniku závažných symptómov.

Špecializované poradne na odvykanie od fajčenia RÚVZ v Slovenskej republike:

Bratislavský kraj: BA

Banskobystrický kraj: BB, LC, VK, ZV, RS

Žilinský kraj: LM, MT, ZA, CA

Trenčiansky kraj: TN, PB, PD

Trnavský kraj: TT, GA, DS

Nitriansky kraj: KN, LV, NR, TO

Prešovský kraj: SL, PP, PO, VT

Košický kraj: TV, RV, SN, KE, MI


Kontakty na poradne zdravia dostupné tu.