Register odborne spôsobilých osôb Tlačiť
Streda, 24. jún 2009 09:57

Register odborne spôsobilých osôb:

- odber vzoriek - meranie azbestu v pracovnom prostredí

- meranie denného a umelého osvetlenia

- meranie elektromagnetického poľa

- meranie hluku a vibrácií

- hodnotenie zdravotných rizík a hodnotenie vplyvov

- odber vzoriek

- meranie prachu

- skúšanie vôd, ovzdušia, ...

- meranie tepelno vlhkostnej mikroklímy

- kvalitatívne hodnotenie

- odbery a biologicke a ekotoxikologicke skúšanie vzoriek zo životného a pracovného prostredia

- odbery a mikrobiologicke skúšanie vzoriek zo životného a pracovného prostredia

- prevádzkovanie balzamovania a konzervácie

- činnosti vedúce k ožiareniu a činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany - Register odborne spôsobilých osôb za obdobie 2006 - 2018

- evidencia odborne spôsobilých osôb podľa zákona č. 87/2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Všetky súbory sú vo formáte PDF_icon.

Posledná úprava Streda, 22. máj 2019 07:47