41. DNI ZDRAVOTNEJ VÝCHOVY MUDr. IVANA STODOLU - informácie o konferencii a prihlasovanie odbornej verejnosti Tlačiť
Tlačové správy
Streda, 04. máj 2022 14:34

ivan_stodolaVedecká konferencia 41. Dni zdravotnej výchovy MUDR. Ivana Stodolu pod záštitou hlavného hygienika SR sa uskutoční v dňoch 25. – 26. augusta 2022 v Prešove.


Zámerom je predovšetkým interdisciplinárna výmena informácií, poznatkov, výskumných zistení a skúseností v oblasti podpory, rozvoja a ochrany verejného zdravia v kontexte s novým Akčným plánom pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky V (NEHAP V.).


Nový Akčný plán pre životné prostredie a zdravie je základným strategickým dokumentom pre environmentálne zdravie. Hlavným cieľom novej aktualizácie Národného programu podpory zdravia je zlepšovať zdravotný stav obyvateľov Slovenskej republiky, prostredníctvom zvyšovania úrovne zdravotného uvedomenia a podpory zdravia.


Vedecká konferencia bude rozdelená do tematických sekcií:

  • Environmentálne zdravie,

  • životný štýl a zdravie,

  • ďalšie vzdelávanie vo verejnom zdravotníctve,

  • iné, tematicky rôznorodé odborné príspevky.


Váš záujem o účasť na konferencii potvrďte vyplnením prihlášky:

  1. Prihlásenie pre aktívnu účasť a vloženie abstraktu (do 10.6.2022)

  2. Prihlásenie pre pasívnu účasť (do 31.7.2022)


Podujatie bude hodnotené kreditmi CME. Súčasťou konferencie bude odovzdávanie plakety MUDr. Ivana Stodolu - ocenenia za významný prínos k rozvoju zdravotnej výchovy, prevencie a k podpore zdravia na Slovensku.


Podrobnejšie informácie o konferencii a organizačné pokyny získate
kliknutím na tento odkaz