Informácia o výskyte hepatitídy neznámeho pôvodu u detí v zahraničí Tlačiť
Tlačové správy
Pondelok, 25. apríl 2022 12:45

Úrad verejného zdravotníctva SR bol cez systém včasného varovania a reakcie EWRS informovaný o zahraničnom výskyte hepatitídy neznámeho pôvodu u detí. Venujeme tomu pozornosť na Slovensku aj v rámci Európy. Podobné prípady v SR zatiaľ neboli hlásené.


Podľa medzinárodných zdravotníckych inštitúcií (WHO, ECDC) ide o akútny zápal pečene, hepatitídu, pri ktorej sa laboratórne nepotvrdila prítomnosť vírusov hepatitídy typu A, B, C, D či E.


Medzi príznaky patria:

  • zožltnutie kože či očných bielkov

  • bolesti brucha

  • hnačky

  • zvracanie.


Zvýšená teplota sa obvykle nevyskytuje. Pri vyšetrení sa zistia výrazne zvýšené pečeňové enzýmy.


Hlavný hygienik SR Ján Mikas už minulý týždeň informoval regionálne úrady verejného zdravotníctva aj hlavných odborníkov o zahraničnom výskyte hepatitídy neznámeho pôvodu u detí a vyzval ich k zvýšenej pozornosti pri monitorovaní suspektných ochorení na území Slovenska. Regionálne úrady sa začali spájať s pediatrami, infektológmi, gastroenterológmi a spádovými nemocnicami, aby v prípade, že zaznamenajú podobné prípady, zabezpečili potrebné odbery na následné laboratórne vyšetrovanie a aby informáciu o podozrení na výskyt telefonicky oznámili príslušnému RÚVZ.


Vyšetrovania pokračujú vo všetkých krajinách, ktoré hlásia prípady, ale v súčasnosti zostáva presná príčina hepatitídy u týchto detí neznáma.


U niektorých – nie však u všetkých - detí s hepatitídou neznámeho pôvodu hlásenou z európskych krajín bola diagnostikovaná prítomnosť adenovírusov. Či sú naozaj zodpovedné za akútnu hepatitídu, sa doteraz nepotvrdilo.


Adenovírusy sa v Slovenskej republike sledujú a bežne sa vyšetrujú v rámci monitorovania akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení. Zvýšená aktivita adenovírusov na našom území zatiaľ zaznamenaná nebola.


Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny 2021/2022 vyšetrených spolu 2 817 vzoriek biologického materiálu. Adenovírus sa potvrdil v siedmich z nich.


Podrobnejšie informácie zverejnila 
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.