Výskyt variantu omikron k 3.1.2022: Počet potvrdených prípadov priebežne stúpol na dvadsať Tlačiť
Tlačové správy
Pondelok, 03. január 2022 15:03

Laboratóriá Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a Biomedicínskeho centra SAV v spolupráci s Vedeckým parkom UK v Bratislave sekvenovaním potvrdili výskyt ďalších deviatich prípadov variantu omikron na území Slovenskej republiky.

Päť osôb nebolo zaočkovaných, štyri boli zaočkované dvoma dávkami vakcíny proti ochoreniu COVID-19.

U dvoch osôb sa potvrdila cestovateľská anamnéza, v piatich prípadoch išlo o kontakt s pozitívnou osobou, u ktorej sa už sekvenovaním potvrdil variant omikron. V dvoch prípadoch ešte epidemiologické vyšetrovanie nie je ukončené.

Vo väčšine prípadov išlo o ľahký priebeh ochorenia, jeden prípad bol bezpríznakový. Tri neočkované osoby mali stredne ťažký priebeh ochorenia. Medzi príznakmi boli najmä kašeľ, slabosť, únava, bolesti kĺbov, nevoľnosť, nádcha, hnačky.

Na Slovensku tak máme aktuálne laboratórne potvrdených celkovo dvadsať prípadov variantu omikron.


Vzhľadom na vlastnosti variantu a zaznamenaný výskyt u osôb bez cestovateľskej anamnézy možno očakávať, že reálny výskyt omikronu v tunajšej populácii je vyšší, než naznačujú priebežné výsledky sekvenácie pozitívnych vzoriek.

Obyvateľom dôrazne odporúčame dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, respektíve absolvovať posilňujúcu dávku v odporúčanom čase. Očkovaním sa významne znižuje riziko závažného priebehu infekcie a ťažkého priebehu ochorenia COVID-19.

Žiadame ľudí, aby bez ohľadu na svoj imunitný status dôsledne dodržiavali preventívne opatrenia: Noste správne nasadený respirátor, v miestnostiach často a nárazovo vetrajte, dodržiavajte dostatočný odstup od iných ľudí a priebežne si dezinfikujte ruky.

Vyzývame obyvateľov, aby dôsledne dodržiavali protiepidemické opatrenia na území SR i po príchode na Slovensko.

Na sekvenovaní vzoriek sa podieľajú Úrad verejného zdravotníctva SR, Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave a Biomedicínske centrum SAV v Bratislave.

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky