Informácia k vyhľadávaniu kontaktov regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva Tlačiť
Tlačové správy
Utorok, 31. august 2021 15:40
  • Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) dokážu v súčasnosti pri priaznivej spolupráci zo strany pozitívnych osôb na COVID-19 vyhľadať všetky ich úzke kontakty. Vieme flexibilne reagovať na vývoj epidemiologickej situácie. Počet ľudí, ktorí sa podieľajú na dohľadávaní kontaktov, dokážeme operatívne navýšiť alebo znížiť. Úzke kontakty pozitívne testovaných vyhľadávame každý jeden deň. 

  • Na vyhľadávanie kontaktov sme okamžite schopní nasadiť z radov našich kmeňových zamestnancov cca 760 ľudí (epidemiológovia aj vyškolení pracovníci z iných odborných sekcií RÚVZ). V kritickej situácii vedia RÚVZ nasadiť aj ďalších ľudí z odborov. V porovnaní s druhou vlnou pandémie COVID-19 majú regionálne úrady viac o 175 kmeňových zamestnancov vyškolených na dohľadávanie kontaktov. Celkový stav zamestnancov regionálnych úradov verejného zdravotníctva sa navýšil o 188 ľudí. Na personálnom posilnení naďalej pracujeme.

  • Zároveň funguje aj systém trojičiek RÚVZ. Regionálnemu úradu vyťaženému pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu prídu na pomoc pracovníci z iných dvoch stanovených RÚVZ, ktoré majú vo svojich územných obvodoch lepšiu situáciu. Pracujeme aj na zabezpečení výpomoci zo strany dobrovoľníkov a vojakov, ktorí budú nasadzovaní podľa potreby. Ak ide o výpomoc vojakov: v kritickej situácii v tretej vlne pandémie by mohlo na RÚVZ podľa predbežných dohôd nastúpiť cca. 500 vojakov. Dobrovoľníci a vojaci nám výrazne pomohli počas druhej vlny a patrí im za to naša vďaka a uznanie. 

  • Pripomíname, že stále platí povinnosť tzv. samodohľadávania kontaktov v prípade, že osoba obdrží pozitívny výsledok testu na COVID-19. Samodohľadávanie však nenahrádza prácu regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Vďaka samodohľadávaniu v čase dominantného delta variantu však ľudia môžu pomôcť tomu, aby boli úzke kontakty včas izolované, čo znižuje riziko ďalšieho šírenia nákazy. Je to náš spoločný boj. Samodohľadávanie kontaktov sme zaviedli už koncom roka 2020, keď čísla prudko narastali. Pomohlo nám to počas obdobia, keď sa stal dominantným alfa variant. Aktuálne pravidlá pri samodohľadávaní kontaktov sú nasledovné: bezodkladne po tom, čo vám bol oznámený pozitívny výsledok testu, oznámte túto skutočnosť všetkým osobám, s ktorými ste boli v úzkom kontakte v období od dvoch dní predchádzajúcich dňu odberu vzorky na účely testu, respektíve dva dni pred objavením sa príznakov typických pre ochorenie COVID-19.

  • Vyhľadávanie kontaktov je podľa niektorých informácií v prípade delta variantu menej účinné pre jeho krátky inkubačný čas. Tento argument sa používa v kontexte toho, ako efektívne potlačiť delta variant - teda variant s tak s vysoko infekčnými epidemiologickými parametrami. A v tejto súvislosti je dohľadávanie kontaktov limitované. Tu je najefektívnejšou cestou očkovanie proti COVID-19. To však neznamená, že vyhľadávanie kontaktov je v súbore opatrení boja proti  COVID-19 zbytočné. Má to význam, a aj keď s pribúdajúcim počtom prípadov už nebude vyhľadávanie kontaktov pre parametre delta variantu stopercentné, budeme ho naďalej vykonávať s maximálnym nasadením. Nie je to totiž iba otázka telefonického kontaktu s dotknutými osobami. Nadväzujú na to ďalšie dôležité odborné činnosti: komunikácia  s ošetrujúcim lekárom či objednanie osôb na testovanie. Naši odborníci pozitívne testovaným telefonicky poskytujú aj poradenstvo v prípade otázok, ak ide napríklad o podmienky domácej karantény a podobne. Rovnako ide o vyhodnocovanie údajov o ohniskách nákazy, mobilite obyvateľov a dynamike ochorenia v regióne, čo pomáha RÚVZ nastaviť potrebné protiepidemické opatrenia. Regionálne úrady totiž majú vo svojej právomoci stanoviť vo svojej územnej pôsobnosti aj prísnejšie opatrenia.

  • RÚVZ v rámci epidemiologického vyšetrovania aktívne vyhľadávajú kontakty od marca 2020. Neprestali s tým ani medzi prvou a druhou vlnou počas letných mesiacov. Vtedy dokonca zachytávali nielen sekundárne, ale aj terciárne kontakty. Po lete sa začala situácia pozvoľna zhoršovať, jeseň sme však napriek tomu zvládali bez kritických počtov. Síce sa ochorenie postupne rozširovalo, v rámci populácie sme to držali pod kontrolou, hoci sme boli enormne vyťažení. Situácia sa výraznejšie zhoršila koncom roka 2020, kedy sa výrazne zvýšila dynamika ochorenia, aj pre nové mutácie. Operatívne sme preto navyšovali počet ľudí vyhľadávajúcich kontakty. V čase vysokého výskytu ochorenia COVID-19, po výskyte alfa variantu a komunitného šírenia, sme tak stále veľmi solídne zabezpečovali epidemiologické vyšetrovanie pozitívnych osôb a ich kontaktov. Pre vysoký počet prípadov to nebolo stopercentné, no kontakty sme stále z podstatnej časti vyhľadali. Vo fáze komunitného šírenia žiadna krajina nedokázala dohľadať všetky kontakty. V tomto najťažšom období nám pomohlo a svoju úlohu splnilo aj samodohľadávanie kontaktov zo strany pozitívne testovaných ľudí.

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky