Svetový deň humanitárnej pomoci 2021 Tlačiť
Tlačové správy
Štvrtok, 19. august 2021 13:33

SD_humanitarnej_pomoci

Tohtoročný Svetový deň humanitárnej pomoci (19. augusta) je venovaný boju s klimatickou krízou, ktorá predstavuje jednu z najväčších zdravotných hrozieb, ktorej ľudstvo čelí.

Tento deň je zásadným míľnikom pred novembrovým samitom COP26 (The COP 26 UN Climate Change Conference), kde sa stretnú lídri zo 196 krajín, aby sa pokúsili dohodnúť na opatreniach, ktoré by dostali zmenu klímy pod kontrolu.


Svet čelí sérii rekordných horúčav, katastrofických búrok a meniacich sa poveternostných podmienok, preto je Svetový deň humanitárnej pomoci 2021 zameraný na problematiku zmeny klímy a klimatickej krízy.


Zmena klímy
predstavuje núdzovú situáciu, ktorá má vplyv na potravinové systémy, šírenie chorôb, zdravotnícke systémy a spoločnosť ako celok.


Zmena klímy má za následok horšie výsledky v oblasti zdravia, zvyšujúcu sa úmrtnosť a je príčinou nerovností v oblasti zdravia najmä v rozvojových a najmenej rozvinutých štátoch. Zdravie je však veľmi dôležitou a významnou súčasťou riešenia; pozitívne vplyvy opatrení v oblasti zmeny klímy na zdravie môžu motivovať k posilneniu globálnych ambícií. Zdravotné systémy, ktoré sú odolné voči zmene klímy, môžu pomôcť chrániť ich obyvateľstvo pred negatívnymi vplyvmi v krátkodobom i dlhodobom horizonte a udržateľné nízkouhlíkové zdravotné systémy môžu významne prispieť k zníženiu národných a globálnych emisií.


Zdravie bolo vybrané ako prioritná oblasť vedy COP26
. Program COP26 pre zdravie bol vytvorený s cieľom posilniť zameranie na zdravie a pozície v rámci COP26. Medzi kľúčové priority COP26 v oblasti zdravia patria:

  • budovanie zdravotných systémov odolných voči zmene klímy;

  • rozvoj nízkouhlíkových udržateľných zdravotníckych systémov;

  • adaptačný výskum pre zdravie;

  • zahrnutie priorít zdravia do národných programov,

  • zvýšenie hlasu zdravotníckych pracovníkov ako obhajcov silnejších pozícií v oblasti zmeny klímy.


Zmena klímy ovplyvňuje životy a zdravie ľudí rôznymi spôsobmi. Ohrozuje základné zložky dobrého zdravia - čistý vzduch, bezpečnú pitnú vodu, dodávky výživných potravín a bezpečné obydlia - a má potenciál podkopať desaťročia pokroku v oblasti globálneho zdravia.


Stav klimatickej núdze zasahuje v najväčšej miere tých, ktorí k nej najmenej prispeli. Očakáva sa, že v rokoch 2030 až 2050 bude zmena klímy spôsobovať približne 250 000 ďalších úmrtí ročne, a to iba na podvýživu, maláriu, hnačku a tepelný stres. Odhaduje sa, že priame náklady na poškodenie zdravia sa do roku 2030 pohybujú medzi 2 až 4 miliardami USD ročne.


Oblasti so slabou zdravotnou infraštruktúrou - väčšinou v rozvojových krajinách - budú najmenej schopné zvládnuť zhoršujúcu sa situáciu bez pomoci a nebudú schopné sa pripraviť a reagovať. Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization, WHO) podporuje krajiny pri budovaní zdravotných systémov odolných voči zmene klímy a pri sledovaní národného pokroku v oblasti ochrany zdravia pred zmenou klímy.


Zníženie emisií skleníkových plynov prostredníctvom lepšej voľby dopravy, potravín a energie má za následok zlepšenie zdravia, najmä prostredníctvom zníženia znečistenia ovzdušia. Parížska dohoda je preto potenciálne najsilnejšou dohodou o zdraví v tomto storočí. WHO podporuje krajiny v hodnotení zdravotných prínosov, ktoré by vyplynuli z implementácie existujúcich vnútroštátne stanovených programov podporujúcich Parížsku dohodu, a potenciálu väčších úžitkov z ešte ambicióznejších opatrení v oblasti klímy.Zdroje a viac informácií:

Úrad verejného zdravotníctva SR

Climate change (who.int)

COP26 Health Programme (who.int)

https://www.unocha.org/world-humanitarian-day-2021

 

 

WHO / Blink Media – Fabeha Monir


Thursday, 19 August

World Humanitarian Day


This year's World Humanitarian Day (19 August) is devoted to dealing with the climate crisis, the single biggest health threat facing humanity. This day is a crucial milestone in the lead up to the COP26 summit in November when leaders from 196 countries will meet to try and agree on action to get climate change under control.


As the world witnesses record-breaking heatwaves, catastrophic storms, and changing weather patterns - it is fitting that the theme of WHD should be the climate crisis.  Climate change is a health emergency, impacting food systems, disease dispersion, health systems, and societies at large. There is no vaccine for climate change. But we do have solutions. We must maximize the health benefits of tackling the climate crisis while avoiding its worst health impacts and promote climate-resilient health systems everywhere as we Build Back Better from the COVID-19 pandemic.


Related materials and interviews with experts are available upon request. 


More on the COP26 Health Programme.World Humanitarian Day 2021

In the race against the climate crisis, we can’t leave anyone behind.


On 19 August 2003, a bomb attack on the Canal Hotel in Baghdad, Iraq, killed 22 humanitarian aid workers, including the UN Special Representative of the Secretary-General for Iraq, Sergio Vieira de Mello. Five years later, the General Assembly adopted a resolution designating 19 August as World Humanitarian Day.


Each year, World Humanitarian Day focuses on a theme, bringing together partners from across the humanitarian system to advocate for the survival, well-being and dignity of people affected by crises, and for the safety and security of aid workers.


This year, we highlight the immediate human cost of the climate crisis by pressuring world leaders to take meaningful climate action for the world’s most vulnerable people.


“The climate emergency is a race we are losing, but it is a race we can win.” 

 United Nations Secretary-General António Guterres


#TheHumanRace

A global challenge for climate action in solidarity with people who need it the most. 


The climate emergency is wreaking havoc across the world at a scale that the humanitarian community and people at the front lines cannot manage.


Time is already running out for millions of the world’s most vulnerable people – those who have contributed least to the global climate emergency but are hit the hardest.


Millions of people are already losing their homes, their livelihoods and their lives. 


With most climate campaigns focused on slowing climate change and securing the planet’s future, World Humanitarian Day 2021 will highlight the immediate human cost of the climate crisis and pressure world leaders to take meaningful climate action for the world’s most vulnerable people.


In the week of World Humanitarian Day, August 19, to get the world racing against the climate crisis clock, we will stage a global race challenge like no other. 


The challenge will be hosted on Strava, the world’s leading exercise platform. Whether participants run, roll, ride, walk, swim, kick or hit a ball, each action will count towards helping us carry our message to world leaders when they meet at the UN Climate Change Conference (COP26) in November. 


Whether or not they break a sweat, participants will be prompted to share the campaign and the Call to Action to global leaders on their social media using #TheHumanRace. 


Additional information, including the campaign website, will be available in the coming days.