Prehľad pozitívnych prípadov COVID-19 medzi zaočkovanými osobami k 31. júlu 2021 Tlačiť
Štvrtok, 05. august 2021 13:48

Od 1. januára 2021, kedy sa začalo očkovať proti ochoreniu COVID-19, do konca júla ochorelo a bolo pozitívnych celkom 464 475 osôb. Z tohto počtu malo v anamnéze očkovanie celkom 9 181, čiže 1,95 %.


Prvou dávkou bolo očkovaných 6 953 osôb, t.j. 1,5 %, druhou dávkou 2 084 pozitívnych, t.j. 0,45 %. Pri 144 prípadoch (0,03 %) bol počet dávok nezistený.


Podiel zaočkovaných z celkového počtu pozitívnych prípadov

Počet pozitívnych prípadov

Z toho u zaočkovaných

prvou dávkou

%

druhou dávkou

%

464 475

6 953

1,5%

2 084

0,45%


Prvou dávkou očkovania proti COVID 19 bolo zaočkovaných celkom 2 207 977 osôb. V tejto skupine sa zaznamenalo celkom 6 953 prípadov ochorení, t.j. u 0,32 % očkovaných prvou dávkou.


Druhou dávkou bolo očkovaných 1 970 254 osôb, u ktorých sa zaznamenalo celkom 2 084 ochorení, t.j. u 0,11 %. V 213 prípadoch nebol počet dávok udaný. Deväť osôb bolo pozitívnych po podaní jednodávkovej vakcíny.


Podiel pozitívnych na celkovom počte zaočkovaných

Počet zaočkovaných

Počet pozitívnych

%

prvou dávkou

2 207 977

6 953

0,32%

druhou dávkou

1 970 254

2 084

0,11%


„Ak zoberieme do úvahy len ochorenia u tých, ktorí majú odstup od druhého očkovania viac ako 14 dní, a po podaní jednodávkovej vakcíny, teda tých, u ktorých sa očakáva najvyššia efektivita ochrany, takýchto prípadov bolo celkom 1 229, čiže 0,09 %,” zdôraznila doc. MUDr. Mária Avdičová PhD. z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.


„Na Slovensku už dominuje delta variant a počet pozitívnych prípadov pozvoľna rastie. Je dôležité, aby sme sa chránili všetkými dostupnými spôsobmi,” hovorí hlavný hygienik SR Ján Mikas. „Najefektívnejšou ochranou pred ochorením COVID-19, ale aj pred ťažkým priebehom a hospitalizáciou, je však očkovanie, ktoré je v súčasnosti dostupné pre každého,” zdôraznil.