Informácia k potvrdenému výskytu variantu B.1.621 pandemického vírusu na Slovensku Tlačiť
Tlačové správy
Piatok, 11. jún 2021 14:22

Na Slovensku sme laboratórne potvrdili prítomnosť variantu B.1.621 pandemického vírusu, ktorý bol prvýkrát detegovaný v Kolumbii. Vedci ho odhalili prostredníctvom rutinného sekvenovania  SARS-CoV-2 pozitívnych vzoriek.


“Identifikovali sme tri prípady ako tzv. kolumbijský variant, teda odborne variant B.1.621, na základe bioinformatických analýz vykonaných našimi partnermi z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave,”
uviedol virológ Boris Klempa z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.


Variant B.1.621 bol potvrdený u členov jednej rodiny.

“Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva nezistil epidemiologickým vyšetrovaním u osôb cestovateľskú anamnézu. Rodina uviedla ako úzky kontakt ďalších troch ľudí. Žiadna z osôb nebola zaočkovaná proti COVID-19. Všetky potrebné protiepidemické opatrenia boli zabezpečené. Osoby sa okamžite po výskyte príznakov vzájomne kontaktovali, dobrovoľne nastúpili do domácej karantény a následne podstúpili testovanie na COVID-19,” povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas s tým, že aj v čase uvoľňovania opatrení a letných dovoleniek sú obozretnosť a dodržiavanie nastavených preventívnych pravidiel v rámci krajiny i po príchode do nej mimoriadne dôležité: znižujeme tým riziko šírenia pandemického vírusu i jeho variantov.


O variante B.1.621


„Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb má variant B.1.621 zaradený medzi takzvané varianty záujmu (variants of interest, VOI). Má nahromadených viacero významných mutácií v Spike proteíne, vrátane E484K, N501Y či P681H nachádzajúcich sa v iných nebezpečných variantoch,”
vysvetlil Boris Klempa.


Svetová zdravotnícka organizácia tomuto variantu ešte nepridelila označenie písmenom gréckej abecedy.


“Vo viacerých regiónoch Kolumbie sa tento variant veľmi rýchlo rozšíril a začal dominovať, a to aj v oblastiach, kde už bola vysoká úroveň premorenia. Preto sa predpokladá jeho výrazný epidemiologický význam. Momentálne už pribúdajú prípady tohto variantu aj v USA a v Španielsku, potvrdený bol už aj v ďalších európskych krajinách, ako je Dánsko, Nemecko, Holandsko. Ide o krajiny ktoré veľa sekvenujú, takže skutočný rozsah môže byť väčší,
dodal Boris Klempa.


Sekvenovanie vzoriek na Slovensku


Všetky pozitívne vzorky určené na sekvenovanie podľa nastavených kritérií sa z regionálnych úradov verejného zdravotníctva aj zo súkromných laboratórií zbierajú v Národnom referenčnom centre pre chrípku na ÚVZ SR.


Vzorkám je následne pridelené  identifikačné číslo, je z nich izolovaná RNA a takto pripravené vzorky sa rozdeľujú medzi sekvenačné laboratóriá ÚVZ SR (NRC pre chrípku a NRC pre mikrobiológiu životného prostredia), Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave a Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave.


“Požiadavku Európskej komisie testovať 5-10% vzoriek spĺňame, v máji sa na Slovensku sekvenovalo 14,7 % všetkých PCR pozitívnych vzoriek. Avšak podľa aktuálnej epidemiologickej situácie s rapídnym klesaním počtu pozitívnych vzoriek uvažujeme o návrhu sekvenovať na Slovensku všetky pozitívne vzorky, bez ohľadu na doterajšie kritériá,”
uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas.


Na Slovensku naďalej prevažuje Alfa variant pandemického vírusu.


Poznámka: Informáciu k novému označovaniu variantov pandemického vírusu písmenami gréckej abecedy nájdete tu: