Výsledky sekvenovania pozitívnych vzoriek za apríl 2021 Tlačiť
Tlačové správy
Utorok, 18. máj 2021 19:54

Na Slovensku naďalej významne prevažuje „britský variant“ pandemického vírusu. Z celkového počtu 1176 aprílových pozitívnych vzoriek z rôznych regiónov Slovenska (1 vzorka = 1 pacient), bol „britský variant“ potvrdený sekvenovaním v 1145 prípadoch, čo je takmer 97,4%.


„Juhoafrický variant“
bol identifikovaný v siedmich prípadoch, čo je 0,6 % všetkých sekvenovaných vzoriek.


Takzvaný indický variant
bol potvrdený v jednom prípade.


U 23 pozitívnych osôb bol zaznamenaný iný variant pandemického vírusu (2%), zaraďujeme sem napríklad český variant a podobne.


Do sekvenovania sa zapojili Úrad verejného zdravotníctva SR, Biomedicínske centrum SAV a Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave.PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky