Správa z tlačovej besedy - Apologetika fajčenia v mýtoch a tvrdeniach. Fajčenie, otázka života a smrti? Tlačiť
Tlačové správy
Streda, 24. jún 2009 11:08

Dňa 29. mája 2007 usporiadal Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku (31. máj) tlačovú besedu s názvom: Apologetika fajčenia v mýtoch a tvrdeniach. Fajčenie, otázka života a smrti?

            Úvodné slovo patrilo doc. MUDr. Ivanovi Rovnému, PhD., MPH, riaditeľovi ÚVZ SR, ktorý prítomných novinárov oboznámil so súčasnou "tabakovou" situáciou na Slovensku. Vedúci Centra kontroly tabaku ÚVZ SR - PhDr. Róbert Ochaba, vystúpil s príspevkom o novele zákona na ochranu nefajčiarov. Tému "Fajčenie a kardiovaskulárne ochorenia" priblížil prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc., vedúci katedry kardiológie a angiológie SZU.  Na záver prítomných informoval prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., vedúci subkatedry funkčnej diagnostiky SZU o fajčení a s ním súvisiacimi pľúcnymi ochoreniami.

 

Moderátorského slova sa ujala Veronika Wiedermannová, hovorkyňa ÚVZ SR.

 

     

 

Prezentácie, ktoré odzneli na tlačovej besede, si môžete pozrieť tu:

 

Štyri roky od ratifikácie dohovoru o kontrole tabaku na Slovensku - doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

Prostredie bez tabakového dymu - doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

Prečo regulácia fajčenia v reštauráciách a baroch? - PhDr. Róbert Ochaba

Fajčenie a kardiovaskulárne ochorenia - Prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc.

Fajčenie a pľúcne ochorenia - Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.