Informácia o pozastavení výdaja a použitia jednej šarže vakcíny Euvax B Tlačiť
Tlačové správy
Streda, 24. jún 2009 11:06

            Na podnet Svetovej  zdravotníckej organizácie a na základe dobrovoľného rozhodnutia držiteľa registračného rozhodnutia bol pozastavený výdaj a použitie očkovacej látky proti vírusovej hepatitíde typu B:

Euvax B 20µg, 1x1 ml,

číslo šarže UVX 05032, exp: september 2008

výrobca LG Life Science LTD, Južná Kórea.

 

Svetová zdravotnícka organizácia vydala toto odporučenie ako dočasné opatrenie v súvislosti s výskytom závažných nežiaducich reakcií po očkovaní niektorými šaržami uvedenej vakcíny vo Vietname. 

Euvax B v balení 1x1 ml sa v Slovenskej republike používa na očkovanie adolescentov nad 15 rokov a dospelých osôb. Z inkriminovaných šarží pozastavených SZO bola do Slovenskej republiky dovezená iba jedna hore uvedená šarža v balení 1x1 ml. 

Podľa SZO vo Vietname prebieha intenzívne vyšetrovanie hlásených nežiaducich reakcií. Príčinná súvislosť hlásených nežiaducich reakcií nebola dosiaľ definitívne potvrdená ani v jednom prípade.

Počas pozastavenia používania vakcíny Euvax B šarže UVX 05032 v balení 1x1 ml  možno na očkovanie použiť inú vakcínu proti vírusovej hepatitíde typu B určenú pre očkovanie starších ako 15 ročných a dospelých.

  

doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

riaditeľ