Projekt 2010 „Na veku záleží“ Tlačiť
Tlačové správy
Streda, 01. december 2010 13:10

Dňa 29. novembra 2010 sa MUDr. Gabriel Šimko, MPH - hlavný hygienik Slovenskej republiky – zastupujúci zúčastnil na slávnostnom odovzdávaní ocenenia „Zodpovedný predajca“ v rámci projektu  „Na veku záleží“. Projekt „Na veku záleží“ sa už 12 rokov zameriava na zamedzenie dostupnosti tabakových výrobkov a výrobkov určených na fajčenie neplnoletým. Prioritou projektu je snaha napomôcť dodržiavaniu zákona o ochrane nefajčiarov č. 377/2004 Z. z. v praxi. Kľúčovým odkazom 12 ročníka projektu je "Predajca má právo skontrolovať Váš vek a povedať NIE", zameriava sa teda na informovanie o možnosti predajcov skontrolovať vek kupujúceho a o práve odmietnuť predaj cigariet neplnoletým.

Prostredníctvom viacerých foriem komunikácie sa projekt snaží upozorniť na tento problém predajcov, rovnako aj širokú verejnosť. Po prvýkrát sa gestor celého projektu, Zväz obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky (ZOCR SR) rozhodol udeliť ocenenie Zodpovedný predajca pracovníkom, ktorí sa najviac zaslúžili o napredovanie projektu.

Projekt bol pri príležitosti svetového dňa bez tabaku 2010 ocenený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Slovenskou lekárskou spoločnosťou (SLS) za prínos v boji proti fajčeniu na Slovensku a dvakrát bol tiež nominovaný nadáciou Pontis v súťaži Via bona v kategórii Zodpovedné podnikanie. Informácie o projekte sú dostupné na webovej stránke www.navekuzalezi.sk.