Poradne zdravia Tlačiť


Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia - základné informácie


Návštevnosť nadstavbových poradní zdravia na RÚVZ


Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia v SR 2019


Odborné usmernenie na zriaďovanie, prevádzku a činnosť poradenských centier ochrany a podpory zdravia, ktoré vstúpilo do platnosti dňa 1. novembra 2018Poradne zdravia podľa krajov