Smútočné oznámenie o úmrtí RNDr. Márie Petrášovej, dlhoročnej pracovníčky Odboru Radiačnej Ochrany ÚVZ SR Tlačiť
Utorok, 17. august 2021 11:58

So zármutkom vám oznamujeme, že 15.8. nás navždy opustila RNDr. Mária Petrášová, dlhoročná pracovníčka Odboru radiačnej ochrany ÚVZ SR. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine, pozostalým a blízkym.

RNDr. Mária Petrášová (*1935 - † 2021) patrila k zakladateľom ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením na Slovensku.  Bola uznávanou odborníčkou v oblasti jadrovej fyziky, výkonu štátneho zdravotného dozoru v jadrových zariadeniach. Svojou odbornosťou v značnej miere prispela k ochrane zdravia ľudí a bezpečného využívania zdrojov žiarenia. Bola zakladajúcou členkou sekcie Ženy v jadre Slovenskej Nukleárnej Spoločnosti a jej čestnou predsedníčkou.