XXI. ročník medzinárodnej konferencie „MEKA 2018“ Medicína katastrof v Slovenskej republike Tlačiť
Utorok, 03. Júl 2018 13:08

XXI. ročník medzinárodnej konferencie „MEKA 2018“ Medicína katastrof v Slovenskej republike (pdf)

Príloha č. 1 - registračný formulár (pdf)
Príloha č. 1 - registračný formulár (doc)

Príloha č. 2 - prihláška do programu (pdf)

ENGLISH VERSION
       euXXI. International Conference „MEKA 2018“ Disaster Medicine In Slovak republic (pdf) 

Attachment No. 1 - Registration and accommodation form (pdf)
Attachment No. 1 - Registration and accommodation form (doc)

Attachment No. 2 - APPLICATION FORM TO THE TO THE PROFESSIONAL PROGRAM CONFERENCE AND ABSTRACT (pdf)