Merania ÚVZ SR nepotvrdili zvýšenú aktivitu jódu-131 v ovzduší Tlačiť
Štvrtok, 23. február 2017 16:11

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vykonáva nepretržité monitorovanie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou je meranie rádioaktívnych látok v ovzduší. K dnešnému dňu (23. február 2017) nebola zistená zvýšená úroveň aktivity jódu-131 v ovzduší.