Zmena platby správnych poplatkov Tlačiť
Pondelok, 13. apríl 2015 01:00

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR") spustil prevádzku platobného systému E-KOLOK pri úhrade správnych poplatkov. Občania a podnikatelia môžu využiť nové možnosti úhrady správnych poplatkov nasledovne:

1. Správne poplatky, ktoré sú v sume do 300 €, je možné ÚVZ SR zaplatiť nasledovne:

a) Potvrdením pre evidenciu poplatku, zakúpeným na Slovenskej pošte, a.s.

b) Bezhotovostnou úhradou na KIOSKu na ÚVZ SR(platobnou kartou, ak to dovoľuje limit platobnej karty).

c) Vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:

• poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu),
• prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu,
• zaplatením správneho poplatku do pokladne ÚVZ SR:

- hotovostne,
- bezhotovostne (platobnou kartou),

• zaplatením správneho poplatku cez KIOSKna ÚVZ SR:

- bezhotovostne (platobnou kartou).

2. Správne poplatky, ktoré v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov prevyšujú sumu 300 €, je možné ÚVZ SR zaplatiť nasledovne:

a) Bezhotovostnou úhradou na KIOSKu na ÚVZ SR(platobnou kartou, ak to dovoľuje limit platobnej karty).

b) Vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:

• poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu),
• prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu,
• zaplatením správneho poplatku do pokladne ÚVZ SR:

- bezhotovostne (platobnou kartou, ak to dovoľuje limit platobnej karty).

• zaplatením správneho poplatku cez KIOSKna ÚVZ SR:

- bezhotovostne (platobnou kartou, ak to dovoľuje limit platobnej karty).

Bratislava, 13.10.2015

Posledná úprava Utorok, 10. november 2015 21:54