Tlačiť
Pondelok, 22. jún 2009 10:06

Slovenská republika ratifikovala Rámcový dohovor OSN o kontrole tabaku ako druhá krajina EÚ (PDF)