ÚVZ SR: Informácia k potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19 za deň 19.08. 2020 (80 potvrdených prípadov) Tlačiť
Štvrtok, 20. august 2020 15:48

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR zaznamenali za včerajší deň 80 nových potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 z celkovo 3 435 testov. Epidemiológovia zabezpečujú protiepidemické opatrenia a nastavujú účinné hygienické pravidlá s dôrazom na charakter situácie v regiónoch a naďalej dôsledne vykonávajú epidemiologické vyšetrovanie. Početnejší výskyt novo potvrdených prípadov za včerajšok sa zaznamenal v bratislavských okresoch, ďalej v okresoch Dunajská Streda, Ilava, Žilina, Trenčín a Prešov.


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave
zaznamenal vo svojej územnej pôsobnosti väčšinou prípady ochorenia importované zo zahraničia. Niektoré prípady sú úzke kontakty už pozitívne testovaných osôb. RÚVZ so sídlom v Bratislave zaznamenáva aj sporadický výskyt ochorenia.


Nové prípady v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede sú prevažne aktívne dohľadané kontakty už potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 (nejde o nové prípady v epidemiologickej súvislosti s prípadmi identifikovanými na oddelení cudzineckej polície). V niektorých prípadoch stále pokračuje epidemiologické vyšetrovanie.


V územnej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline ide o úzke kontakty už potvrdeného prípadu ochorenia COVID-19, importy zo zahraničia, v niektorých prípadoch ešte prebieha epidemiologické vyšetrovanie.


Nové prípady v okrese Ilava pochádzajú z jedného podchyteného a monitorovaného ohniska nákazy, ide o kontakty už potvrdeného prípadu ochorenia COVID-19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici pokračuje v aktívnom dohľadávaní kontaktov, u ktorých zabezpečuje testovanie na ochorenie COVID-19.


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove
(okres Prešov, okres Sabinov) zaznamenal vo svojej územnej pôsobnosti ochorenie COVID-19 zväčša u úzkych kontaktov už potvrdených prípadov, vyskytli sa aj sporadické prípady ochorenia COVID-19, niekde sa ešte uskutočňuje epidemiologické vyšetrovanie.


V prípade Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
(okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Bánovce nad Bebravou) ide o úzke kontakty potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 z monitorovaných ohnísk nákazy.


Súčasný výskyt ochorení COVID 19 si vyžaduje dôsledné dodržiavanie aktuálne nariadených a odporúčaných, stále celoplošne platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a opatrení a odporúčaní regionálnych úradov verejného zdravotníctva prijímaných na lokálnej úrovni.


Rovnako majte na pamäti základnú zásadu ROR:
Rúško-odstup-ruky/dezinfekcia. Touto základnou a veľmi účinnou prevenciou dokážeme chrániť seba a svoje okolie, lebo tým prispievame k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19. Rúška zabraňujú, aby človek, ktorý je potenciálne nakazený, šíril vírus ďalej do okolia. Prenosu ochorenia bránime rovnako dostatočným sociálnym odstupom i častým a dôkladným umývaním rúk. Neumytými rukami sa šíri až 80 % percent infekcií.


Častokrát sa stretávame s tým, že verejnosť sa dostáva k protichodným informáciám o ochorení COVID-19, a to najmä na internete a sociálnych sieťach. Je dôležité dôverovať epidemiológom, lekárom a všetkým zdravotníkom s potrebným odborným vzdelaním a praxou a riadiť sa ich pokynmi a odporúčaniami, pretože majú za cieľ jediné – chrániť naše zdravie.


Ochorenie COVID-19 sa potvrdilo u 28 mužov a 52 žien vo veku od 3 do 94 rokov v okresoch: Bratislava (24), Dunajská Streda (12), Ilava (5), Žilina (5), Trenčín (4), Prešov (4), Bánovce nad Bebravou (3), Banská Bystrica (2), Prievidza (2), Sabinov (2), Košice (2), Pezinok (2), Vranov nad Topľou (2), Michalovce (1), Nové Mesto nad Váhom (1), Zvolen (1), Myjava (1), Zlaté Moravce (1), Senec (1), Ružomberok (1), Púchov (1), Dolný Kubín (1), Lučenec (1) a Piešťany (1).