ÚVZ SR: Informácia k potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19 za deň 18.08.2020 (100 potvrdených prípadov) Tlačiť
Streda, 19. august 2020 14:26

Podstatná časť potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 za včerajší deň bola zaznamenaná vo firme, ktorá má umiestnené pracoviská v územnej pôsobnosti regionálnych úradov verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave, Trnave a Galante. Zväčša ide o sezónnych pracovníkov zo zahraničia. Na jednotlivých pracoviskách bolo do dnešného dňa potvrdených vyše 30 pozitívnych prípadov zo stoviek už testovaných zamestnancov na ochorenie COVID-19. Dnes a počas najbližších dní je naplánované testovanie ďalších zamestnancov, vrátane externej dopravnej obsluhy, dá sa preto očakávať, že počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 bude ešte rásť.


V priestoroch, kde boli pozitívne testovaní zamestnanci ubytovaní, sa prijímajú príslušné protiepidemické opatrenia – napríklad dôsledná dezinfekcia priestorov, pre pozitívne testované osoby boli vyčlenené iné priestory na izoláciu, rovnako boli samostatne vyčlenené priestory pre ich úzke kontakty. Protiepidemické opatrenia sa naďalej kontinuálne vykonávajú.


V ostatných prípadoch početnejšieho šírenia ochorenia COVID-19 v územnej pôsobnosti regionálnych úradov verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Žiline a Prešove ide o aktívne dohľadané kontakty potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 z už identifikovaných a monitorovaných ohnísk nákazy. V niektorých prípadoch sme zaznamenali aj sporadický výskyt prípadov ochorenia COVID-19, epidemiologické vyšetrovanie v týchto prípadoch naďalej pokračuje.


Na Slovensku v súčasnosti nezaznamenávame komunitné šírenie ochorenia COVID-19, ide o lokálne ohraničené ohniská nákazy.


Pripomíname dôležitosť aktualizácie krízových plánov vo veľkých firmách. Vyzývame zamestnávateľov, aby v tejto veci neváhali využiť súčinnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR a dôsledne dbali na dodržiavanie protiepidemických opatrení, ktoré sú v krízových plánoch zadefinované. Medzi ne môžu podľa potreby a možností patriť napríklad obmedzenie stretávania sa pracovníkov z rôznych budov, resp. jednotlivých zmien, zavedenie ranného filtra, zabezpečenie odstupov medzi zamestnancami, nariadenie práce z domu a podobne. Zároveň zdôrazňujeme potrebu zvýšenej intenzity umývania a dezinfekcie dotykových plôch, zabezpečenie pravidelného vetrania, ako aj nosenie rúšok v interiéroch, dodržiavanie sociálnych odstupov, ako aj časté umývanie a dezinfekciu rúk.


Epidemiológovia prijali patričné protiepidemické opatrenia so zreteľom na ráz epidemiologickej situácie v daných regiónoch, identifikované a podchytené ohniská nákazy naďalej monitorujú. Pozitívne osoby sa nachádzajú v izolácii, rovnako aj ich úzke kontakty, ktoré sa podrobia testovaniu na ochorenie COVID-19.


Súčasný výskyt ochorení COVID- 19 si vyžaduje dôsledné dodržiavanie aktuálne nariadených a odporúčaných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR a prijímanie vybraných opatrení na lokálnej úrovni. Rešpektovaním opatrení a odporúčaní a zodpovedným správaním prispejeme k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19 na Slovensku.


Výskyt ochorenia COVID-19 riešia regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR v súčinnosti so samosprávami a dotknutými inštitúciami na lokálnej úrovni.


Na Slovensku v utorok pribudlo 100 laboratórne potvrdených prípadov ochorenia COVID-19. Laboratóriá vykonali 3684 testov. Celkovo tak v krajine evidujeme 3022 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Ochorenie COVID-19 sa potvrdilo u 52 mužov a 48 žien vo veku od piatich do 98 rokov v okresoch Senec (23), Bratislava (21), Dunajská Streda (11), Žilina (6), Trenčín (6), Prešov (5), Galanta (5), Trnava (3) a Michalovce (3). Taktiež v okresoch Nitra (2), Košice (2), Pezinok (2), Nové Mesto nad Váhom (1), Prievidza (1), Bytča (1), Sobrance (1), Trebišov (1), Malacky (1) Čadca (1), Bánovce nad Bebravou (1), Medzilaborce (1), Skalica (1) a Tvrdošín (1).