ÚVZ SR: Praktické informácie a kontakty na RÚVZ V SR (postup po príchode zo zahraničia, pravidlá domácej izolácie, čo robiť v prípade pozitívneho testu) Tlačiť
Pondelok, 21. december 2020 11:00

co_robit_po_prichode_zo_zahranicia

Všetky osoby, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili rizikovú krajinu, teda krajinu, ktorá nie je uvedená v zozname menej rizikových krajín, sa musia zaregistrovať na https://korona.gov.sk/ehranica. Výnimkou sú len osoby, ktoré navštívili rizikovú krajinu, ktorá je členom EÚ (už bez Veľkej Británie), alebo Nórsko, Island, Lichtenštajnsko alebo Švajčiarsko, a to v prípade, že majú pri sebe negatívny výsledok RT-PCR testu na COVID-19 nie starší ako 72 hodín. Na nich nevzťahuje povinnosť registrácie, izolácie a podstúpenia testu na COVID-19 po príchode.


Výnimku majú aj osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku a sú občanmi EÚ/EHP/Švajčiarska, ktoré v ostatných troch mesiacoch prekonali ochorenie COVID-19. Musia mať však potvrdenie od lekára. Formulár nájdete tu (príloha č. 3).


Osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť registrácie, musia po príchode zotrvať v domácej izolácii. Najskôr na 5. deň po príchode podstúpia test na COVID-19. Toto vyšetrenie osoba neuhrádza a do výsledku vyšetrenia je povinná dodržať domácu izoláciu. (Pre stručnú informáciu, ako postupovať po príchode zo zahraničia, si kliknite na obrázok vpravo).


Osoby, ktoré prišli z rizikovej krajiny EÚ/EHP alebo Švajčiarska bez negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, môžu v prípade bezpríznakového priebehu izolácie ju ukončiť na 10. deň aj bez absolvovania testu na ochorenie COVID-19.


V zozname menej rizikových krajín sú od 26. novembra 2020: Austrália, Čína, Fínsko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Nórsko, Nový Zéland, Singapur a Taiwan.


Pri registrácii na https://korona.gov.sk/ehranica/ osoby, okrem iného, uvedú aj svoje telefónne číslo, miesto plánovanej domácej izolácie a ich ošetrujúceho lekára. Na základe týchto údajov budú osoby objednané na testovanie najskôr na piaty deň po príchode na územie SR.


Laboratórna diagnostika nie je nutná pre deti do desiatich rokov, ak miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo ošetrujúci lekár dieťaťa neurčí inak. Domáca izolácia sa nariaďuje i ostatným osobám žijúcim v spoločnej domácnosti. Zároveň všetky osoby, ktoré počas posledných 14 dní navštívili tzv. rizikovú krajinu a prídu na územie SR, sa musia hlásiť aj svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý im v prípade potreby vystaví PN z dôvodu karantény pre COVID-19.


Informácie pre cezhraničných pracovníkov


Podmienka domácej izolácie neplatí pre:

 • osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí pracujú v susedných štátoch; musia mať pri sebe potvrdenie o zamestnaní alebo výkone práce

 • osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v prihraničných oblastiach susedných štátov (do 30 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu), ktorí pracujú na Slovensku (miesto výkonu práce musí byť tiež do 30 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu; musia mať pri sebe potvrdenie o zamestnaní alebo výkone práce

 • občania SR s trvalým alebo prechodným pobytom v prihraničných oblastiach susedných štátov (do 30 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu) môžu prísť na Slovensko aj bez potvrdenia o zamestnaní


Tieto podmienky sa vzťahujú aj na ďalších ľudí, ktoré s týmito osobami žijú v spoločnej domácnosti, ak hranice prekračujú v ich sprievode.


Pre všetky tieto osoby staršie ako 10 rokov zároveň platí, že musia byť pri príchode schopné sa preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19 nie starším ako 14 dní:

 • RT-PCR testu vykonaného aj mimo územia SR alebo

 • Antigénového testu, pričom výsledok testu musí byť vydaný na mobilnom odberovom mieste alebo na odberovom mieste zariadenia sociálnych služieb (pre ich pracovníkov). Odberové miesta musia byť na území SR. Výsledok antigénového testu musí byť zaznamenaný na certifikáte ministerstva zdravotníctva alebo v tlačive uvedenom v prílohe vyhlášky


Režim na hraniciach s Českou republikou, Maďarskom, Poľskom a Rakúskom:


Pre susedné štáty okrem Ukrajiny platí režim červených krajín EÚ, existuje však viacero výnimiek z domácej izolácie:

 • osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí v týchto krajinách navštevujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej škole, pri vstupe na územie SR sa musia preukázať príslušným potvrdením (napr. potvrdenie o štúdiu, pozvánka na prijímacie/záverečné skúšky, zápis do školy) s tým, že ide o prezenčnú formu štúdia; výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, ktorá musí predložiť potvrdenie o tomto statuse

 • osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v týchto štátoch, ktorí na Slovensku navštevujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej škole v SR, pri vstupe na územie SR sa musia preukázať príslušným potvrdením (napr. potvrdenie o štúdiu, pozvánka na prijímacie/záverečné skúšky, zápis do školy); výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, ktorá musí predložiť potvrdenie o tomto statuse

 • to isté platí aj pre žiakov a študentov základnej, strednej alebo vysokej školy (denné štúdium) mladších ako 26 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa zúčastňujú tréningov ako riadni členovia športového klubu v okolitých štátoch; pri vstupe na územie SR sa musia preukázať napríklad potvrdením o členstve v klube; výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, ktorá musí predložiť potvrdenie o tomto statuse

 • osoby s trvalým alebo prechodným pobyt na Slovensku, ktorí poskytujú neodkladnú starostlivosť príbuznému na území susedného štátu, resp. osôb s trvalým alebo prechodným pobytom na území susedného štátu, ktoré sa starajú o príbuzného na Slovensku; musia sa preukázať potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho  rodinného príslušníka  a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu - tieto dokumenty musia byť preložené  do  slovenského jazyka; výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, ktorá musí predložiť potvrdenie o tomto statuse

 • osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktoré obhospodarujú pozemky na území ČR, Maďarska, Poľska alebo Rakúska do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice SR a naopak. Tieto osoby musia byť schopné sa preukázať hodnoverným dokladom (napr. list vlastníctva, zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy).


(všetky tieto osoby môže za rovnakých podmienok sprevádzať jedna osoba; toto neplatí pre nasledujúce prípady:)

 • osoby, ktoré, vstupujú na územie SR z okolitých štátov alebo sa z nich na územie SR vracajú a podieľajú sa ako účinkujúci alebo členovia štábu na cezhraničnej produkcii audiovizuálneho diela alebo televízneho programu, ako vyslaní redaktori alebo členovia štábu na spravodajskej mediálnej produkcii, podieľajú sa ako účinkujúci alebo členovia štábu na cezhraničnej produkcii vrátane skúšania alebo on-line vysielania divadelného diela, hudobno-dramatického diela alebo hudobného diela, podieľajú sa na reštaurovaní, výskume na archeologickom nálezisku, v múzeu, archíve alebo v inej pamäťovej, akademickej alebo vedeckej inštitúcii, podieľajú sa na inštalácii alebo odinštalovaní výstavy v múzeu, galérii alebo výstavnej sieni, alebo majú angažmán v divadle alebo hudobnej inštitúcii. Tieto osoby musia byť schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením od producenta audiovizuálneho diela, vysielateľa alebo výrobcu programu, mediálnej inštitúcie a podobne – podrobnosti stanovuje príslušná vyhláška.

 • osoby, ktoré sú hráčmi športových tímov alebo členmi realizačných tímov a zúčastňujú sa na súťažiach TIPOS extraliga, Ice Hockey League, MOL Liga)


Pre všetky tieto osoby staršie ako 10 rokov zároveň platí, že musia byť pri príchode schopné sa preukázať negatívnym výsledkom antigénového alebo RT-PCR testu na COVID-19 nie starším ako 14 dní.


Ďalšie podrobnosti, výnimky a informácie pre pendlerov nájdete vo vyhláške.


Ak sa u osôb po návrate zo zahraničia, bez ohľadu na to, z ktorej krajiny prišli, prejavia príznaky respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a oboznámiť ho s cestovateľskou anamnézou. Lekár následne určí ďalší postup diagnostiky a liečby. To isté platí aj pre osoby, u ktorých sa objavia príznaky respiračného ochorenia a vedia, že boli v kontakte s osobou, ktorá prišla zo zahraničia.Kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR

Okres

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ)

Telefón

e-mail

Bánovce nad Bebravou

Trenčín

911 763 203

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Banská Bystrica

Banská Bystrica

918 659 580

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Banská Štiavnica

Žiar nad Hronom

911 214 488

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

911 214 488

Bardejov

Bardejov

(54) 472 39 05

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

(54) 488 07 01

917 121 946

Bratislava 1-5

Bratislava

917 426 075

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Brezno

Banská Bystrica

918 659 580

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Bytča

Žilina

911 600 203

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

905 342 812

Čadca

Čadca

919 453 544

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Detva

Zvolen

(45) 555 23 58

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Dolný Kubín

Dolný Kubín

908 460 521

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Dunajská Streda

Dunajská Streda

910 459 200

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

(31) 591 1234

(31) 591 1235

Galanta

Galanta

907 996 734

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Gelnica

Spišská Nová Ves

910 118 266

 

Hlohovec

Trnava

905 903 053

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Humenné

Humenné

(57) 775 26 07

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

908 440 174

Ilava

Považská Bystrica

(42) 44 502 33

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

(42) 44 502 11

911 727 930

Kežmarok

Poprad

911 635 260

 

Komárno

Komárno

911 305 651

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Košice – 1-4, okolie

Košice

918 389 841

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Krupina

Zvolen

(45) 555 23 58

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Kysucké Nové Mesto

Čadca

919 453 544

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Levice

Levice

(36) 6 305 340

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

948 632 973

Levoča

Poprad

911 635 260

 

Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš

911 236 988

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

903 550 420

Lučenec

Lučenec

(47) 43 235 72

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Malacky

Bratislava

917 426 075

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Martin

Martin

902 740 766

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Medzilaborce

Humenné

(57) 775 26 07

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

908 440 174

Michalovce

Michalovce

(56) 6880 617

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

(56) 6880 621

Myjava

Trenčín

911 763 203

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Námestovo

Dolný Kubín

908 460 521

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Nitra

Nitra

(37) 65 604 64

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

(37) 65 604 61

Nové Mesto nad Váhom

Trenčín

911 763 203

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Nové Zámky

Nové Zámky

(35) 64 009 97

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

903 464 532

Partizánske

Prievidza so sídlom Bojnice

(46) 519 20 26

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Pezinok

Bratislava

917 426 075

Piešťany

Trnava

905 903 053

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Poltár

Lučenec

(47) 43 235 72

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Poprad

Poprad

911 635 260

 

Považská Bystrica

Považská Bystrica

(42) 44 502 33

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

(42) 44 502 11

911 727 930

Prešov

Prešov

911 908 823

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

910 752 010

(51) 7580 337

(51) 7580 368

(51) 7580 345

(51) 7580 342

(51) 7580 351

Prievidza

Prievidza so sídlom Bojnice

(46) 519 20 26

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Púchov

Považská Bystrica

(42) 44 502 33

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

(42) 44 502 11

911 727 930

Revúca

Rimavská Sobota

918 542 763

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Rimavská Sobota

Rimavská Sobota

918 542 763

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Rožňava

Rožňava

918 222 887

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Ružomberok

Liptovský Mikuláš

911 236 988

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

903 550 420

Sabinov

Prešov

911 908 823

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

910 752 010

(51) 7580 337

(51) 7580 368

(51) 7580 345

(51) 7580 342

(51) 7580 351

Senec

Bratislava

917 426 075

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Senica

Senica

917 149 459

 

Skalica

Senica

917 149 459

 

Snina

Humenné

(57) 775 26 07

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

908 440 174

Sobrance

Michalovce

(56) 6880 617

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

(56) 6880 621

Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves

910 118 266

 

Stará Ľubovňa

Stará Ľubovňa

902 197 145

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

911 715 571

Stropkov

Svidník

911 614 378

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Svidník

Svidník

911 614 378

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Šaľa

Nitra

(37) 64 604 64

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

(37) 65 604 61

Topoľčany

Topoľčany

948 206 576

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Trebišov

Trebišov

918 680 305

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

(56) 67 24 993

Trenčín

Trenčín

911 763 203

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Trnava

Trnava

905 903 053

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Turčianske Teplice

Martin

902 740 766

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Tvrdošín

Dolný Kubín

908 460 521

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Veľký Krtíš

Veľký Krtíš

905 285 057

 

Vranov nad Topľou

Vranov nad Topľou

915 783 454

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Zlaté Moravce

Nitra

(37) 64 604 64

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

(37) 65 604 61

Zvolen

Zvolen

(45) 555 23 58

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Žarnovica

Žiar nad Hronom

911 214 488

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

911 214 488

Žiar nad Hronom

Žiar nad Hronom

911 214 488

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

911 214 488

Žilina

Žilina

911 600 203

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

905 342 812

 

Telefónne čísla sú k dispozícii v pracovné dni od 8:00 do 15:00.