Analýza výskytu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike za 27. kalendárny týždeň 2020 (počítaný od 26.6.2020 do 2.6.2020) Tlačiť
Pondelok, 06. Júl 2020 14:50

Za 27. kalendárny týždeň 2020 bolo v SR vyšetrených 8 491 osôb.


Najčastejším dôvodom vyšetrenia je návrat z cudziny a aktívne vyšetrovanie kontaktov s pozitívnymi prípadmi, v menšej miere vyhľadanie zdravotnej pomoci či iné dôvody.


Za toto obdobie bolo zistených 72 pozitívnych osôb (0,85 %), avšak ďalších 8 osôb bolo diagnostikovaných v Čechách v rámci vyšetrovania baníkov v ČR.


Výskyt podľa krajov:

BB kraj: 13 prípadov -  (okresy Revúca 8, Rimavská Sobota 5)

BA kraj: 17 prípadov -  (okresy Malacky 1, Senec 2, Bratislava 14)

KE kraj: 1 prípad (okres Michalovce 1)

NR kraj: 2 prípady (okres Nitra 2)

PO kraj: 11 prípadov (okresy Humenné 5, Levoča 5, Prešov 1)

TT kraj: 2 prípady (okresy Senica 1, Trnava 1)

TN kraj: 15 prípadov – (okres Prievidza 15)

ZA kraj: 19 prípadov – (okresy Čadca 14, Tvrdošín 1, Liptovský Mikuláš 1, Žilina 3)


Výskyt podľa okresov: Mapa1

mapa

Pozitívnych je 53 mužov a 27 žien.

Vekové skupiny: 

0 roč. =  1

1-4 = 4

5-9 = 3

10-14 =  3

15-19 = 5

20-24 = 5

25-34 = 14

34-44 = 13

45-54 = 16

55-64 = 11

65+  =  5


Klinická forma ochorenia u pozitívnych:

Bezpríznaková: 52x (72,2%).

Febrilná: 2x,

Pľúcna: 1x

Respiračná: 25x

Hospitalizovaná 1 osoba.

Všetci pozitívni pacienti sú zatiaľ na liečbe.


Importované prípady 35x (43,8 %)

Krajiny importu:

Česko 16x, Ukrajina 4x, UK 4x, Maďarsko 3x, Srbsko 3x, Švajčiarsko 2x, Francúzsko 1x, Macedónsko 1x, Holandsko 1x.


Zabezpečovanie protiepidemických opatrení v ohniskách nákaz pracovníkmi príslušných RÚVZ v SR:

Vo všetkých evidovaných prípadoch bolo vykonané epidemiologické vyšetrovanie, zisťovaný okruh kontaktov, nariadenie izolácie osobám v kontakte a naplánovanie ich laboratórneho vyšetrenia. Podľa predbežných údajov bolo v rámci plnenia opatrení spracovaných 660 kontaktov. Okrem toho pracovníci oddelení epidemiológie zabezpečujú karanténne opatrenia u osôb prichádzajúcich zo zahraničia (informácie budú spracovávané v nasledujúcich týždňoch).


Spracovala:

Mária Avdičová, doc. MUDr., PhD.

Oddelenie epidemiológie

RÚVZ Banská Bystrica