Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia Tlačiť
Piatok, 13. marec 2020 16:29

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o nariadení karanténnych opatrení pri ohrození verejného zdravia (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa zakazujú prevádzky zariadení v Slovenskej republike z dôvodu ohrozenia verejného zdravia (pdf)