Správa z výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly v zariadeniach spoločného stravovania so zameraním sa na podávanie pokrmov z tepelne nespracovaného mäsa a vajec Tlačiť
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2019
Štvrtok, 17. október 2019 12:21

Správa z výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly  v zariadeniach spoločného stravovania so zameraním sa na podávanie pokrmov z tepelne nespracovaného mäsa a vajec (pdf)