Rozhodnutia ÚVZ SR Tlačiť
Utorok, 10. marec 2020 09:56

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia  - opatrenie prevádzky a hromadné podujatia (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie rúška
 (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia  - zmena opatrenia opatrenie prevádzky a hromadné podujatia
 (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia  - opatrenie prevádzky a hromadné podujatia
 (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie rúška
 (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie hranice
 (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky a hromadné podujatia 16.9.
 (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie hranice
 (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenia rúška
 (pdf)

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia od 10.09.2020 - organizácia hromadných podujatí
 (pdf)

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia od 10.09.2020 - hranice - medzinárodná letecká doprava
 (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zamestnávateľ (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zmena opatrenia rúška (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky a hromadné podujatia (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - hranice, domáca izolácia, rizikové krajiny (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zmena hranice (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky a hromadné podujatia (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - domáca izolácia - rizikové krajiny (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rúška (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie k hraniciam - doplnenie bezpečných štátov (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky a hygiena potravín (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rúška stredné školy (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rúška (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - domáca izolácia, zrušenie štátnej karantény (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zmena hranice AU a HU (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zmena hranice Česká republika (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zrušenie zákazu návštev (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 4 fáza (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie rúška (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zmena opatrenia - hranice 48 hodín (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia, prevádzky - školy (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – rúška zmena (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - chytrá a štátna karanténa (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky - výnimky (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - eKaranténa - štátne zariadenia (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - eKaranténa (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia jasle, škôlky, školy (pdf)

Opatrenie  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  pri ohrození verejného zdravia - štátna karanténa (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 3 fáza (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rúška (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - štátna karanténa (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - poradenské centrá, zariadenia školského stravovania (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rozšírenie výnimiek prekrytia dýchacích ciest - umelci (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zastupiteľstvá a pohreby (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 2 fáza (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia - bohoslužby (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3353/2020 zo dňa 29.04.2020, ktorým sa s účinnosťou od 1. mája 2020 upravujú podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky (štátna karanténa, pendleri, študenti, ..) (pdf)

Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci vymedzenia času nákupu pre osoby staršie ako 65 rokov. (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - otvorenie prevádzok režimové opatrenia (pdf)

Opatrenie na zákaz vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia hôrnych dýchacích ciest (pdf)

Opatrenie na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy (pdf)

Karanténne opatrenia - aktualizácia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - výnimka vysoké školy lekárske (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - výnimka stredné školy (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým s účinnosťou od 06. apríla 2020 nariaďuje osobám, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky izoláciu v zariadeniach určených štátom ako aj ďalšie opatrenia súvisiace so vstupom na územie Slovenskej republiky (pdf)

Opatrenie – Príprava a výdaj stravy školským stravovacím zariadením pre seniorov a sociálne znevýhodnené deti (pdf)

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti týchto prevádzok (pdf)

Opatrenia ÚVZ SR, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 o uzatvorení prevádzok v nedeľu - otvorenie veterinárnych ambulancií a "pohotovostných lekární (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci dočasného pozastavenia poskytovania sociálnych služieb (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci povinnosti zakrytia horných dýchacích ciest osoby na verejnosti.(pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci zatvorenia prevádzok v nedelu. (pdf)

Opatrenie ÚVZ SR - zákaz hromadných podujatí od 24.03.2020 (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďuje „karanténne opatrenia“ (pdf)
Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2567/2020 zo dňa 12.03.2020.

Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020 (pdf)

Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa s účinnosťou od 16.03.2020 uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariadení izolácie skupín osôb. (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o nariadení karanténnych opatrení pri ohrození verejného zdravia (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa zakazujú prevádzky zariadení v Slovenskej republike z dôvodu ohrozenia verejného zdravia (pdf)

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia
 (pdf)