Program monitorovania pitnej vody Tlačiť
Štvrtok, 19. Júl 2018 13:38

PRÍRUČKA PRE VYTVORENIE PROGRAMU MONITOROVANIA (pdf)

PRÍLOHA Č. 1: VZOR 1– VEREJNÝ VODOVOD/ZÁSOBOVANÁ OBLASŤ (rtf)

PRÍLOHA Č. 2: VZOR 2 – VLASTNÝ VODNÝ ZDROJ
 (rtf)

PRÍLOHA Č. 3: KATALÓG NEBEZPEČENSTIEV A NEBEZPEČNÝCH UDALOSTÍ PRE VEREJNÝ VODOVOD – JEDNODUCHÝ SYSTÉM (Verejný vodovod s jednoduchým systémom zásobovania je vodovod, ktorý zásobuje menej ako 5000 obyvateľov alebo dodáva menej ako 1 000 m3 pitnej vody za deň)
 (pdf)

PRÍLOHA Č. 4: KATALÓG NEBEZPEČENSTIEV A NEBEZPEČNÝCH UDALOSTÍ PRE VEREJNÝ VODOVOD – ZLOŽITÝ SYSTÉM
 (pdf)

PRÍLOHA Č. 5: KATALÓG NEBEZPEČENSTIEV A NEBEZPEČNÝCH UDALOSTÍ PRE VLASTNÝ VODNÝ ZDROJ
 (pdf)