Žiadosť o preskúšanie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti Tlačiť

Žiadosť o preskúšanie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti (pdf)