Tlačiť

nrc_morbilli

Vyšetrovanie biologických vzoriek na dôkaz nukleovej kyseliny vírusu osýpok, rubeoly a parotitídy testom PCR v Národnom referenčnom centre pre morbilli, mumps a parotitídu na ÚVZ SR