Tlačiť

nrc_salmonela_gavacova

Typizácia kmeňov salmonel vo vzorkách tzv. „Brazílskeho mäsa“ v Národnom referenčnom centre pre salmonelózy na ÚVZ SR