Vyjadrite svoj názor k bezpečnejšiemu nakladaniu s chemickými látkami v Európe. Zúčastnite sa krátkeho prieskumu na tému „Ľudský biomonitoring v Európe” Tlačiť
Piatok, 15. január 2021 12:48

V našom každodennom živote sme vystavení chemickým látkam, ktoré sa okrem iného vo veľkej miere používajú v potravinárskych a spotrebiteľských výrobkoch. Ľudský biomonitoring je metóda, ktorá nám umožňuje zmerať množstvo týchto látok alebo ich skoré biologické účinky v našom organizme. Výsledky môžu byť užitočné na zníženie vystavenia sa týmto chemickým látkam a zlepšenie verejného zdravia.


Európsky program pre ľudský biomonitoring (HBM4EU, https://www.hbm4eu.eu) je spoločné úsilie 30 krajín, Európskej agentúry pre životné prostredie a Európskej komisie. Súčasťou je tento prieskum medzi občanmi EÚ o ľudskom biomonitoringu. Cieľom HBM4EU je informovanie tvorcov politiky v Európe a na národnej úrovni založené na vedeckých dôkazoch o vystavení občanov chemickým znečisťujúcim látkam a ich možných účinkoch na zdravie.


Prieskum je koordinovaný Európskou environmentálnou agentúrou; v Slovenskej republike ho distribuuje Úrad verejného zdravotníctva SR v mene Ministerstva zdravotníctva SR.


Keďže vystavenie sa chemickým látkam je niečo, čo sa nás všetkých dotýka, chceli by sme pochopiť, čo občania EÚ vedia a čo si myslia o ľudskom biomonitoringu. Zároveň nás zaujíma aké sú ich potreby, obavy a otázky týkajúce sa tejto témy.


Preto by sme vás chceli pozvať, aby ste odpovedali na tento krátky dotazník, ktorý vám zaberie približne 15 minút. Odpovedaním na nasledujúce otázky nám pomôžete lepšie reagovať na potreby európskych občanov.


Do prieskumu sa môžete zapojiť tu: https://www.hbm4eu.eu/surveys/citizen-survey-sk-sk


Zhrňujúce informačné video o programe HBM4EU (v angličtine, slovenské titulky)