HBM4EU Tlačiť
Štvrtok, 24. október 2019 09:31

hbm4eu_2Čo predstavuje projekt HBM4EU?

Chemický priemysel je jedným z najrýchlejšie rozvíjajúcich sa oblastí vôbec. Človek je v každodennom živote neustále konfrontovaný s rôznymi chemikáliami. Bývajú súčasťou potravín, obalov, kozmetických výrobkov, či iných stavebných alebo spotrebiteľských produktov. Kým niektoré z týchto látok sú často pomerne ľahko rozpoznateľné (napr. kontaktné alergie, podráždenia a zápaly dýchacích ciest), inokedy je nájdenie príčinnej súvislosti s rôznymi ochoreniami ťažšie zistiteľné.

 

Úrad verejného zdravotníctva SR sa so Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave zapojili (v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre) do 5 ročného celoeurópskeho projektu „HBM4EU“ zameraného na ľudský biomonitoring, financovaného prostredníctvom programu Horizont 2020.


Cieľom projektu je vyplniť medzeru v dostupnosti  údajov o koncentráciách chemických látok v tele človeka, ktoré by spolu s údajmi o koncentráciách chemických látok v rôznych zložkách životného prostredia vytvorili ucelený informačný systém. Stále viac sa berie do úvahy posudzovanie chemických kombinácií tzv. „chemických kokteilov“ pri príprave nových právnych predpisov v oblasti chemických látok oproti doterajšej praxi, kedy sa chemikálie posudzujú zväčša jednotlivo.

Projekt nám pomôže harmonizovaným prístupom porovnať, ako je slovenská populácia kontaminovaná oproti obyvateľom v iných európskych krajinách.


Prečo sme sa stali súčasťou tohto projektu?

Chemický priemysel je jedným z najrýchlejšie rozvíjajúcich sa oblastí vôbec. Človek je v každodennom živote neustále konfrontovaný s rôznymi chemikáliami. Bývajú súčasťou potravín, obalov, kozmetických výrobkov, či iných stavebných alebo spotrebiteľských produktov. Kým niektoré z týchto látok sú často pomerne ľahko rozpoznateľné (napr. kontaktné alergie, podráždenia a zápaly dýchacích ciest), inokedy je nájdenie príčinnej súvislosti s rôznymi ochoreniami ťažšie zistiteľné. Týka sa to najmä látok, ktorých škodlivé účinky sa preukážu až po dlhšej latentnej dobe (rakovinotvorné látky), alebo tiež látky pôsobiace na hormonálnu, imunitnú sústavu, poprípade sa účinky môžu prejaviť až u ďalšej generácii.  Efektívnym nástrojom na skúmanie týchto vzťahov je ľudský biomonitoring, ktorý zaznamená toto „neviditeľné“ zaťaženie človeka škodlivými látkami.


Začiatok realizácie:  1. január 2017

Počet zapojených partnerov: 107 partnerov z 26 krajín


Oficiálna stránka projektu: https://www.hbm4eu.eu
Veda a politika pre zdravú budúcnosť

Informačný leták k projektu HBM4EU v slovenskom jazyku si môžete pozrieť tu (pdf)

Slovak_LEAFLET_HBM4EUPredstavujeme Vám oficiálne video k projektu HBM4EU
Ako do nášho tela vnikajú chemické látky?