Vyhodnotenie dotazníkov Tlačiť

Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike - VYHODNOTENIE DOTAZNÍKA 2020 (pdf)
Vyhodnotenie dotazníka spokojnosti zákazníka 2019 – ÚVZ SR
 (pdf)
Vyhodnotenie dotazníka "Spokojnosť s obsahom  webovej stránky ÚVZ SR"
(pdf)
Vyhodnotenie dotazníka spokojnosti zákazníka 2018 – ÚVZ SR (pdf)
Vyhodnotenie dotazníka spokojnosti zákazníka 2015 – Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok
 (pdf)
Vyhodnotenie dotazníka spokojnosti zákazníka 2014 – Odbor lekárskej mikrobilógie (pdf)
Vyhodnotenie dotazníka - Hluk v životnom prostredí a jeho vplyv na zdravie

Posledná úprava Utorok, 14. Júl 2020 13:37