Správa o sledovaní hygienickej situácie na prírodných vodných plochách a umelých kúpalískách počas kúpacej sezóny 2014 Tlačiť
Streda, 19. november 2014 13:02

Správa o sledovaní hygienickej situácie na prírodných vodných plochách a umelých kúpalískách počas kúpacej sezóny 2014 (pdf)

Príloha č.1 - Prehľad vyhodnotenia prírodných vodných plôch / Kúpacia sezóna 2014 (pdf)

Príloha č.2 - Prehľad vyšetrených vzoriek a ukazovateľov prírodných vodných plôch / Kúpacia sezóna 2014 (pdf)

Príloha č.3 - Prehľad vyhodnotenia umelých kúpalísk / Kúpacia sezóna 2014 (pdf)

Príloha č.4 -  Prehľad vyšetrených vzoriek a ukazovateľov umelých kúpalísk / Kúpacia sezóna 2014 (pdf)