Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2021 (29. týždeň) Tlačiť
Piatok, 23. Júl 2021 12:27

kupaliska29V 29. týždni (ku dňu 22.7.2021) bola v prevádzke väčšina prírodných a umelých kúpalísk, ktoré prevádzkovatelia plánujú počas kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) 2021 prevádzkovať. V závislosti od počasia boli otvorené viaceré kúpaliská napr. v okresoch Dolný Kubín, Považská Bystrica, Senica, Trebišov.


Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) pokračovali v povolených zariadeniach vo výkone štátneho zdravotného dozoru (ďalej len „ŠZD“) resp. v odberoch vzoriek vôd na kúpanie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie (vrátane odberov vzoriek vôd) na prírodných vodných plochách, ktoré nemajú organizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 29. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie v 9 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté Piesky, Slnečné jazerá

 

Kuchajda, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce - Candell, Čunovo, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Hlboké jazero, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská

TT

RO Kunovská priehrada Sobotište

Šulianske jazero, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna voda

TN

 

VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka, VN Prusy, Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, VN Stará Myjava, Štrkovisko Horná Streda, VN Dubník I.

NR

 

APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, VN Duchonka

ZA

Liptovská Mara - Liptovský Trnovec 

VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD Orava - ATC Stará Hora

BB

Teplý vrch - Pláž ORMET, Teplý vrch - Pláž Drieňok, Zelená voda - Kurinec

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero, Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici, Krpáčovo - jazero

PO

Veľká Domaša - Tíšava, Delňa

Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - polostrov KRYM

KE

 

Ružín (Košice), Pod Bukovcom, Turzovské jazero, Jazero Úhorná, GEČA, IZRA, Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Paľkov, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava - Hôrka, Palcmanská Maša

VN - vodná nádrž   ATC - autokemping   VD - vodné dielo   RO - rekreačná oblasť


Voda nevyhovuje hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie a nie je vhodná na kúpanie
na prírodných vodných plochách: Plážové kúpalisko JAZERO, Vinianske jazero, TONA Šurany, RO Gazarka Šaštín Stráže, VN Brezová pod Bradlom a na dvoch odberných miestach VN Ružín v okrese Gelnica (Ružín SKI a Ružín - prítoky).


Na základe ostatných odberov vzoriek vôd na kúpanie bol zistený mierne zvýšený celkový fosfor na Laborci Humenné a znížená priehľadnosť na VD Kráľová, KaskádyŠintavských baniach; voda na kúpanie v ostatných zdravotne významných ukazovateľoch bola vyhovujúca. Znížená priehľadnosť bola zistená aj na Lipovine - Bátovce, pričom odporúčanú hodnotu nespĺňal aj ukazovateľ farba. Farba a celkový fosfor patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a sú vyšetrované nad rámec povinných ukazovateľov.


Výsledky odberov vzoriek vôd, ktoré pokračovali v priebehu 29. týždňa z prírodných vodných plôch
(s neorganizovanou rekreáciou): Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice, Tajch, Šulianske jazero, Zemplínska Šírava (päť lokalít: Medvedia hora, Kamenec, Paľkov, Biela hora, Hôrka), Vinianske jazero, štrkoviskové jazero Kava, Veľká Domaša - Valkov, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov, RO Gazarka Šaštín Stráže, VD Žilina, nie sú zatiaľ k dispozícií.


V 30. týždni sú plánované odbery
na prírodných vodných plochách (s neorganizovanou rekreáciou): Vajnorské jazero, Hlboké jazero, Ivanka pri Dunaji, VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka.


Počas KS 2021 nie je na kúpanie využívaná
VN Ružiná z dôvodu rekonštrukcie. Mimo prevádzky je aj VN Opatová v Trenčíne.UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na prevádzku malo na konci 29. týždňa 162 umelých kúpalísk
(ďalej len „UK“) a 541 bazénov. Do prevádzky bolo v tomto týždni uvedené Kúpalisko v ŠRZ Drienok v Mošovciach. Len ubytovanými hosťami je využívaný Biobazén Oravský Háj v Brezovici i nadzemný vonkajší bazén pri Hoteli BIELA MEDVEDICA v Bystrej; prevažne ubytovanými klientmi sú využívané Bazény pri Penzióne Slanický dvor v Námestove i vonkajšie bazény pri Penzióne SCHWEINTAAL v Braväcove.


Vybavovanie žiadostí o povolenie prevádzky prebieha stále
na kúpaliskách: Biokúpalisko Čľupko v Gaboltove, Verejné kúpalisko Poltár, Areál vodných športov - Letné kúpalisko (ďalej len „LK“) v Trebišove. Na prevádzku sa pripravuje aj nový Aquapark I. etapa v Lipanoch.


Od dňa 30.6.2021 je prerušená prevádzka Krytej plavárne Spišská Nová Ves z dôvodu rekonštrukcie technológie kúpaliska. Mimo prevádzky z dôvodu nepriaznivého počasiaBiokúpalisko Resort - Levočská Dolina a Kúpalisko Spišský Hrhov. Pre nepriazeň počasia bolo od 17.7.2021 do 21.7.2021 zatvorené aj Termálne kúpalisko (ďalej len „TK“) Veronika Rajec.


V 29. týždni RÚVZ vykonali ŠZD
napr. na UK: Kúpalisko Rožňava, UK Sklené Teplice, LK Nitra, ThermalPark NITRAVA v Poľnom Kesove; na kúpaliskách neboli zistené žiadne nedostatky.


ŠZD spojený s odberom vzoriek
bol vykonaný napr. na kúpaliskách: LK SUNNY v Martine, LK Vrútky, LK Podbrezová, TK Nesvady, Kúpalisko TERMÁL s.r.o. v Dolnej Strehovej, TK Diakovce, Plážové kúpalisko v Banskej Bystrici (starý plavecký, atypický, Baby, starý detský bazén bazén a dopadový bazén Chobotnica). Všetky uvedené kúpaliská boli bez zistených nedostatkov.


Vzorky vody na kúpanie
boli počas 29. týždňa odobraté z bazénov na kúpaliskách: Kúpalisko Miraj v Lučenci, LK Pažiť Bánovce nad Bebravou, LK Nemšová, LK na Ostrove Trenčín, Nekrytý letný bazén SO 02 Kaluža na Zemplínskej Šírave, Nekryté LK Sobrance, IUVENTA v Bratislave, Kúpalisko Bardejovské Kúpele, a. s., LK na Družstevnej ul. v Bardejove, Kúpalisko Modrá perla Veľké Úľany (plavecký bazén), TK Horné Saliby (B1 - rekreačný a B2 - neplavecký bazén), LK Stropkov (plavecký a detský bazén), DÚHA v Partizánskom, Národné centrum vodného póla Nováky, Plážové kúpalisko a Čajka v Bojniciach; výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii.


Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie
bolo preukázané na základe ostatných odberov napr. v plaveckom bazéne VEGA, vnútornom bazéne teplom a vnútornom bazéne studenom na TK Chalmová; športovom - plaveckom, rekreačnom - neplaveckom a plaveckom bazéne v Letnom športovo-rekreačnom areáli s bazénmi a tobogánovým svetom v Patinciach; detskom bazéne i ďalších bazénoch na Letnom TK "Izabela" vo Vyšných Ružbachoch; B5 - detskom bazéne na TK Vincov les Sládkovičovo; Blue Sapphire ochladzovacom bazéne - stred a Blue Diamond I. bazéne v AquaCity Poprad. Na kúpaliskách boli vykonané opatrenia a opakovaný odber vzoriek na kontrolu kvality bazénovej vody.


Na TK Vrbov bol z dôvodu nevyhovujúcej mikrobiologickej kvality vody na kúpanie uzatvorený dolný bazén pri tobogáne; bazén bude opätovne spustený do prevádzky po preukázaní vyhovujúcej kvality vody.


Prekročenie niekoľkých fyzikálno - chemických ukazovateľov bolo preukázané
na základe ostatných odberov v Bazéne pri RS Baník pod Radzimom Vyšná Slaná a B1 neplaveckom a B4 kľudovom bazéne na TK  Vincov les Sládkovičovo. Na kúpaliskách boli vykonané opatrenia a kontrolné odbery vzoriek bazénovej vody.


Na niektorých UK nie sú v prevádzke všetky bazény
, mimo prevádzky sú napr. bazény: oddychový bazén na Kúpalisku Krupina - Tepličky, jacuzzi v saunovom svete v THERMALPARK-u Dunajská Streda, bazén Lienka na TK Vrbov, detský bazén na Letnom TK "Izabela" vo Vyšných Ružbachoch, detský bazén v krytej hale na TK I Štúrovo, detský bazén v rekreačno športovom areáli Športcentrum EKOMA vo Zvolene i jazero na Plážovom kúpalisku v Bojniciach. Mimo prevádzky je aj 5 bazénov na TK Podhájska, nakoľko zdroj termálnej vody nie je v prevádzke. Počas celej KS nebudú v prevádzke napr. bazény: dojazdový bazén toboganu na LK Topoľčany, starý detský bazén a dopadový bazén pri detskej nafukovacej šmýkačke Žralok na Plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici, veľký neplavecký bazén v AquaFun PARK Veľká Lomnica.


Počas KS 2021 nebudú v prevádzke kúpaliská:
LK AQUA - RELAX Lívia v Brezne - Zadných Hálnoch, Termál centrum GALANDIA Galanta, LK Čalovec, TK Katarína v Kremnici, Summer Club-INCHEBA v Bratislave, Biokúpalisko Tri vody v Malinove, LK Moldava n/Bodvou, LK TRITON v Košiciach, Kúpalisko Vlachovo, Veronika Gemerská Hôrka, LK Zlaté Moravce, vonkajší krytý bazén pri Penzióne ČACHOVO v Selciach, nadzemný vonkajší bazén pri Chate LIMBA v obci Bystrá, vonkajší bazén pri Hoteli POLIANKA v Hornej Lehote - Krpáčove; dôvodom je vo väčšine prípadov nevyhovujúci technický stav resp. prebiehajúce rekonštrukcie.

Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská - Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


Na stránke ÚVZ SR je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý slúži pre zber údajov o zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na tento odkaz
.PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky