Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2021 (27. týždeň) Tlačiť
Týždenné aktualizácie počas kúpacej sezóny
Piatok, 09. Júl 2021 17:27

foto_voda_27_tyzdenV 27. týždni (ku dňu 8.7.2021) boli do prevádzky uvedené ďalšie umelé a prírodné kúpaliská, pričom ďalšie sezónne zariadenia sa aktívne pripravujú na kúpaciu sezónu (ďalej len „KS“). Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) vykonávali naďalej obhliadky kúpalísk, ktoré sa pripravujú na KS. V povolených zariadeniach RÚVZ pokračovali vo výkone štátneho zdravotného dozoru (ďalej len „ŠZD“) resp. v odberoch vzoriek vôd na kúpanie; vzorky vôd odoberali i na prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou.


PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY

V 27. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 8 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté Piesky, Slnečné jazerá

Kuchajda, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce - Candell, Čunovo, Hlboké jazero, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská

TT

RO Kunovská priehrada Sobotište

Šulianske jazero, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna voda

TN

VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka, VN Prusy, Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, VN Stará Myjava, Štrkovisko Horná Streda, VN Dubník I.

NR

APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, VN Duchonka

ZA

Liptovská Mara - Liptovský Trnovec 

VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD Orava - ATC Stará Hora

BB

Teplý vrch - Pláž ORMET, Teplý vrch - Pláž Drieňok, Zelená voda - Kurinec

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero, Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici

PO

Veľká Domaša - Tíšava

Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - polostrov KRYM

KE

 

Ružín (Košice), Pod Bukovcom, Turzovské jazero, Jazero Úhorná, Plážové kúpalisko JAZERO, GEČA, IZRA, Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Paľkov, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava - Hôrka

Vysvetlivky: VN - vodná nádrž   ATC - autokemping   VD - vodné dielo RO - rekreačná oblasť

V štádiu príprav na KS 2021 je PK Delňa.

Na Vinianskom jazere sa neodporúča kúpanie a vodné športy pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom na základe nevyhovujúcich výsledkov vody na kúpanie z dôvodu zvýšeného počtu cyanobaktérií; pre kúpanie dospelých zdravých osôb sa voda považuje za prípustnú.

Voda nevyhovuje hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie a nie je vhodná na kúpanie naďalej na prírodných vodných plochách: TONA Šurany, RO Gazarka Šaštín Stráže, VN Brezová pod Bradlom a na všetkých troch odberných miestach VN Ružín v okrese Gelnica (Ružín SKI, Ružín Chaty a Ružín - prítoky).

Na základe ostatných odberov vzoriek vôd na kúpanie bola zistená zvýšená farba v Plaveckom Štvrtku a Malých Levároch, znížená priehľadnosť na VD Kráľová, KaskádyŠintavských baniach, zvýšený celkový fosfor a celkový dusík na Laborci Humenné i znížená priehľadnosť a zvýšená farba na Lipovine - Bátovce; voda na kúpanie v ostatných zdravotne významných ukazovateľoch bola vyhovujúca. Zvýšená farba, zvýšený celkový fosfor a celkový dusík patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a sú vyšetrované nad rámec povinných ukazovateľov.

Výsledky odberov vzoriek vôd, ktoré pokračovali v priebehu 27. týždňa z prírodných vodných plôch (s neorganizovanou rekreáciou): Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici, Krpáčovo - jazero, Plavecký Štvrtok, Malé Leváre, Nové Košariská, Zemplínska Šírava (lokality: Medvedia hora, Kamenec, Paľkov, Biela hora, Hôrka), Vinianske jazero, APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, VN Duchonka, Veľká Domaša - Valkov, Šulianske jazero, nie sú zatiaľ k dispozícií. Výsledky mikrobiologických analýz vzoriek vôd odobratých v 26. týždni na VN KaniankaVN Nitrianske Rudno preukázali vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie; výsledky chemických rozborov vzoriek vôd nie sú zatiaľ k dispozícií.

V 28. týždni sú plánované odbery na: Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero, Vajnorské jazero, Ivanka pri Dunaji, Veľká Domaša (lokality: Holčíkovce, Poľany, Dobrá, Nová Kelča, polostrov KRYM); v júli budú odobraté vzorky vôd aj z ďalších prírodných vodných plôch: Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Palcmanská Maša, Kopanice, Tajch a Šútovské jazero - Kraľovany, Rieka.

Počas KS 2021 nebude na kúpanie využívaná VN Ružiná z dôvodu rekonštrukcie. Mimo prevádzky bude aj VN Opatová v Trenčíne.


UMELÉ KÚPALISKÁ

Povolenie na prevádzku malo na konci 27. týždňa 151 umelých kúpalísk (ďalej len „UK“) a 511 bazénov. Do prevádzky boli v tomto týždni uvedené napr. bazény a kúpaliská: Letné kúpalisko (ďalej len „LK“) Spišská Nová Ves, Termálne kúpalisko (ďalej len „TK“) Retro Thermal Diakovce, LK Sigord, Dobrá Voda, vonkajší bazén pri Vile 27 v Tajove, LK Mesta Vranov nad Topľou i nové UK Majerovský kaštieľ v Majerovciach (okres Vranov nad Topľou). Do prevádzky bol uvedený aj nadzemný vonkajší bazén pri Hoteli BIELA MEDVEDICA v Bystrej, ktorý budú využívať na kúpanie len ubytovaní hostia v hoteli Biela Medvedica.

Dňa 9.7.2021 je plánovaný začiatok prevádzky na Kúpalisku Kežmarok.

Vybavovanie žiadostí o povolenie prevádzky prebieha stále na kúpaliskách: Biokúpalisko Čľupko v Gaboltove, Kúpalisko Miraj v Lučenci, verejné kúpalisko Poltár, AquaFun PARK Veľká Lomnica, Kúpalisko Rožňava, Areál vodných športov - LK v Trebišove, Kúpalisko Krupina-Tepličky, Hotel GARDEN v Košickej Belej. Na prevádzku sa pripravujú aj Aquapark I. etapa v Lipanoch, DRZ Sninské rybníky a LK Lučenec.

Od dňa 30.6.2021 je prerušená prevádzka Krytej plavárni Spišská Nová Ves z dôvodu rekonštrukcie technológie kúpaliska.

Na niektorých UK nie sú v prevádzke všetky bazény, mimo prevádzky sú napr. bazény: jacuzzi v saunovom svete v THERMALPARK-u DS, vonkajší detský bazén v Termalparku Veľký Meder "Thermal Corvinus", detský bazén v krytej hale na TK I Štúrovo, detský bazén v rekreačno športovom areáli Športcentrum EKOMA vo Zvolene i jazero na Plážovom kúpalisku v Bojniciach. Mimo prevádzky je aj 5 bazénov na TK Podhájska, nakoľko zdroj termálnej vody nie je v prevádzke. Počas celej KS nebudú v prevádzke napr. bazény: potápačský bazén Diving centrum vo Vodnom parku Bešeňová, dopadový bazén toboganu na LK Topoľčany, starý detský bazén a dopadový bazén pri detskej nafukovacej šmýkačke Žralok na Plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici.

V 27. týždni RÚVZ vykonali ŠZD napr. na UK: Rekreačné zariadenie Margita-Ilona v Leviciach, LK Topoľčany, Letné TK "Izabela" vo Vyšných Ružbachoch, Plážové kúpalisko Žiar nad Hronom; na kúpaliskách neboli zistené žiadne nedostatky. Drobné nedostatky boli zistené vo Vodnom svete Číž; prevádzkovateľ nedostatky odstráni v stanovených termínoch.

ŠZD spojený s odberom vzoriek bol vykonaný napr. na TK KomárnoLK Podbrezová; uvedené kúpaliská boli bez nedostatkov. Pri výkone ŠZD bola zistená nízka reakcia vody v troch vzorkách bazénovej vody na LK Nitra; prevádzkovateľ bol upozornený na vykonanie nápravných opatrení a opakovaných odberov vzoriek bazénovej vody.

Vzorky vody na kúpanie boli počas 27. týždňa odobraté z bazénov na kúpaliskách: LK Makovica v Nižnej Polianke, DÚHA v Partizánskom, Kúpalisko Remata v Handlovej, Národné centrum vodného póla Nováky, Plážové kúpalisko v Bojniciach, Čajka v Bojniciach, LK Pažiť Bánovce nad Bebravou, LK Nemšová, LK na Ostrove Trenčín, Plážové kúpalisko v Banskej Bystrici (starý plavecký, nový plavecký, nový detský, atypický); výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii.

Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie bolo preukázané na základe ostatných odberov napr. v plaveckom bazéne vo Wellness Santovka, plaveckom aj neplaveckom bazéne na TK Chalmová, vonkajšom neplaveckom bazéne vo Wellness centre Patince, oddychovom bazéne na LK Stropkov, bazéne pre deti v ThermalPark-u NITRAVA. Na kúpaliskách boli nariadené opatrenia a opakovaný odber vzoriek na kontrolu kvality bazénovej vody.

Ku koncu 27. týždňa neboli doručené žiadosti o uvedenie do prevádzky od prevádzkovateľov kúpalísk: Nekryté LK Malé Raškovce 59, Nekrytý letný bazén SO 03a Paľkov na Zemplínskej Šírave, Hotel Severka v Zákopčí, LÁŽO - PLÁŽO v Žiline, Kúpalisko pri Kukorelliho chate v Hermanovciach nad Topľou, Fajn club v Bratislave, Biokúpalisko BOROVICA v Lozorne, Kúpalisko v ŠRZ Drienok, LK Dubnica nad Váhom, LK Košeca, LK LEDROV spol.s.r.o. v Lednických Rovniach, LK Podskalie, Kúpalisko Bretka, Kúpalisko Neresnica vo Zvolene, Bazén LINEA a Funny Park v Piešťanoch.

Počas KS 2021 nebudú v prevádzke kúpaliská: LK AQUA - RELAX Lívia v Brezne - Zadných Hálnoch, Termál centrum GALANDIA Galanta, LK Čalovec, TK Katarína v Kremnici, Summer Club-INCHEBA v Bratislave, Biokúpalisko Tri vody v Malinove, LK Moldava n/Bodvou, LK TRITON v Košiciach, Kúpalisko Vlachovo, Veronika Gemerská Hôrka, LK Zlaté Moravce i vonkajší krytý bazén pri Penzióne ČACHOVO v Selciach; dôvodom je vo väčšine prípadov nevyhovujúci technický stav resp. prebiehajúce rekonštrukcie. Verejnosti ani ubytovaným hosťom nebude počas KS 2021 poskytovaný na kúpanie ani nadzemný vonkajší bazén pri Chate LIMBA v obci Bystrá a vonkajší bazén pri Hoteli POLIANKA v Hornej Lehote - Krpáčove.

Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská - Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Na stránke ÚVZ SR je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý slúži pre zber údajov o zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na tento odkaz.


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky