Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2020 (29. týždeň) Tlačiť
Piatok, 17. Júl 2020 10:16

swimmerV 29. týždni (ku dňu 16.7.2020) bola v prevádzke väčšina prírodných a  umelých kúpalísk, ktoré prevádzkovatelia plánujú počas kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) 2020 prevádzkovať.
V závislosti od počasia boli v prevádzke kúpaliská v okrese Bojnice; z dôvodu nepriaznivého počasia bola nižšia návštevnosť na väčšine kúpalísk v okresoch Bardejov, Senica i Svidník.


Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) vykonávali v povolených zariadeniach v rámci štátneho zdravotného dozoru (ďalej len „ŠZD“) kontrolu hygienického stavu kúpalísk a plnenia povinností, ktoré prevádzkovateľom ukladajú platné právne predpisy; realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie (vrátane odberov vzoriek vôd) na prírodných vodných plochách, ktoré nemajú organizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 29. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 10 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté Piesky, Slnečné jazerá

 

Kuchajda, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce - Candell, Čunovo, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská

TT

PK v Thermalparku Dunajská Streda, RO Kunovská priehrada Sobotište 

Šulianske jazero, Bagrovisko Čierna Voda, VD Kráľová, Kaskády, Bagrovisko Tomášikovo, Štrkovisko Sekule, RO Gazarka Šaštín Stráže, Štrkovisko Gbely Adamov

TN

 

VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka, Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, VN Stará Myjava, Štrkovisko Horná Streda, VN Dubník I.

NR

 

APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, VN Duchonka

ZA

Liptovská Mara - Liptovský Trnovec 

VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD Orava - ATC Stará Hora

BB

Teplý vrch - Pláž Drieňok, Teplý vrch - Pláž ORMET, Zelená voda - Kurinec, Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero

PO

Veľká Domaša - Tíšava

Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - polostrov KRYM

KE

 

Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Paľkov, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava - Hôrka, Ružín (Košice), Pod Bukovcom, Palcmanská Maša, Turzovské jazero, Jazero Úhorná, Plážové kúpalisko JAZERO

Vysvetlivky: VN - vodná nádrž   ATC - autokemping   VD - vodné dielo  RO - rekreačná oblasť  


Orientačne bola overená kvalita vody na kúpanie aj na ďalších vybraných lokalitách v Bratislavskom kraji: Hlboké jazero Senec, Šutrovka Veľký Biel, Strieborné jazero Senec, Teplý prameň v obci Chorvátsky Grob, Mláky - Sekule (štrkovňa) a VN Kučišdorf. Odobraté vzorky vody na lokalitách vyhoveli vo vyšetrovaných ukazovateľoch platným požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie; rozšírený rozbor však poukazuje na nedostatky v mikrobiologickej stabilite vody najmä v prípade Strieborného jazera Senec a VN Kučišdorf, v menšej miere i v prípade Hlbokého jazera Senec a Mláky - Sekule (štrkovňa).


Vybavovanie žiadosti o povolenie prevádzky stále prebieha na PK Delňa.

 


Hygienickým požiadavkám
na kvalitu vody nevyhoveli na základe laboratórnych výsledkov vzorky vody odobrané z:

  • Ružín (Gelnica) - prekročenie medznej hodnoty (ďalej len „MH“) črevných enterokokov (odberné miesto Ružín Chaty) a Escherichia coli (odberné miesto Ružín SKI)  (odber oboch vzoriek dňa 6.7.2020),

  • Ružín - prítoky - prekročenie MH črevných enterokokov, Escherichia coli i chlorofylu a (odberné miesto Ružín Hnilec, odber dňa 6.7.2020).

Výsledky laboratórnych analýz preukázali nevyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie zo zdravotných dôvodov aj na TONA Šurany (odber dňa 10.6.2020) a na Rybníku Chlmec (odber dňa 17.6.2020).


S výnimkou priehľadnosti vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie
vodná plocha Šintavské bane i Vinianske jazero. Znížená priehľadnosť, zvýšený celkový fosfor a zvýšená farba boli zaznamenané aj na Lipovine - Bátovce, zvýšený celkový fosfor a zvýšená farba na Rybníkoch Slovenská Volová; voda na kúpanie v ostatných ukazovateľoch bola vyhovujúca. Celkový fosfor a farba patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a sú vyšetrované nad rámec povinných ukazovateľov.


Výsledky odberov vzoriek vôd, ktoré pokračovali v priebehu 29. týždňa z prírodných vodných plôch
(s neorganizovanou rekreáciou): Krpáčovo - jazero, Kuchajda, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce - Candell, Čunovo, Ivanka pri Dunaji, Veľká Domaša - Valkov, VN Prusy, VN Brezová pod Bradlom, Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, Vinianske jazero Zemplínska Šírava (strediská Medvedia hora, Kamenec, Paľkov, Biela hora, Hôrka), nie sú zatiaľ k dispozícií.


V 30. týždni sú plánované odbery
na lokalitách: Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská a Šútovské jazero - Kraľovany, Rieka; v júli budú odobraté vzorky vôd aj z ďalších prírodných vodných plôch: Belianske jazero, Klinger, Evičkine jazero, Kopanice a Tajch.


Počas KS 2020 nebudú na kúpanie využívané
Dolno Hodrušské jazero (nedostatočne naplnené vodou po rekonštrukcii) a Ružiná (rekonštrukcia).UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na prevádzku malo na konci 29. týždňa 138 umelých kúpalísk
(ďalej len „UK“) a 491 bazénov. Do prevádzky boli uvedené napr. kúpaliská: Dobrá Voda, Kúpalisko Kežmarok, Kúpalisko Vyšná Slaná i Letné kúpalisko (ďalej len „LK“) Sabinov, na ktorom však do prevádzky nebol uvedený plavecký bazén. Mimo prevádzky boli aj ďalšie bazény  na UK ako napr. oddychový bazén na Kúpalisku Krupina - Tepličky, detský bazén v Športcentre EKOMA rekreačno športový areál, dopadový bazén toboganu na Letnom kúpalisku (ďalej len „LK“) Topoľčany, detský bazén na Termálnom kúpalisku (ďalej len „TK“) Tvrdošovce, detský bazén na LK Podbrezová (do prevádzky bude opätovne uvedený dňa 20.7.2020); v letnom období budú mimo prevádzky tiež dva bazény v krytej plavárni na TK I Štúrovo.


Ku prevádzkovaným bazénom ďalej dopĺňame nasledovné informácie:

  • krytý bazén Izabela v areáli TK Vyšné Ružbachy, Vyšné Ružbachy je v prevádzke len pre hostí ubytovaných v Kúpeľoch a.s. Vyšné Ružbachy,

  • nadzemný vonkajší bazén pri Hoteli Biela medvedica v Bystrej je využívaný len ubytovanými návštevníkmi hotela,

  • bazény pri hoteli Studnička v Námestove využívané majiteľom len na súkromné účely.


Prevádzku niektorých kúpalísk ovplyvnilo v 29. týždni počasie.
V  závislosti od počasia boli prevádzkované napr. LK SUNNY v Martine. Nízka návštevnosť z dôvodu nepriaznivého počasia bola zaznamenaná napr. na NOVOLANDIA Lučenec - Rapovce i AVS Trebišov.


V 29. týždni RÚVZ vykonali ŠZD
napr. na UK: Bazény Kurinec v Rimavskej Sobote, LK Tisovec, Rekreačné zariadenie Margita - Ilona v Leviciach, LK Humenné, TK Topoľníky, TK Patince a na dvoch vonkajších letných bazénoch pri Hoteli Sitno Vyhne. Nedostatky v prevádzkovaní kúpalísk neboli zistené.  


ŠZD spojený s odberom vzoriek
bol vykonaný napr. na UK: Wellness centrum Patince; Nekrytý letný bazén SO 03 Klokočov, Zemplínska Šírava; Nekryté LK Sobrance; LK Nitra; TK Retro Thermal Diakovce a LK Podbrezová (plavecký bazén). Všetky uvedené kúpaliská boli bez nedostatkov.


Vzorky vody na kúpanie
boli počas týždňa odobraté ďalej z bazénov na kúpaliskách: Biokúpalisko "KRTKO" vo Veľkom Krtíši; Kúpalisko Bardejovské Kúpele, a. s.; Kúpalisko Remata; LK SAMŠPORT Myjava; LK na Ostrove Trenčín; LK Brezová pod Bradlom (neplavecký bazén); výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii.


Opakované odbery vzoriek vody z bazénov
, kde bola na základe odberov z predchádzajúcich týždňov zistená nevyhovujúcu mikrobiologická kvalita vody na kúpanie, boli vykonané napr. v oddychovom bazéne na ThermalPark NITRAVA a v detskom bazéne na LK Stropkov. Vyhovujúca kvalita vody na kúpanie v bazénoch bola preukázaná opakovanými odbermi na TK Chalmová.


Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie
bolo preukázané na základe ostatných odberov v troch bazénoch na Aquacity Poprad a vo vírivke pri detskom bazéne na Kúpalisku Zelená žaba Trenčianske Teplice; na oboch kúpaliskách boli nariadené opatrenia a opakovaný odber vzoriek na kontrolu kvality bazénovej vody.


Vybavovanie žiadostí o povolenie prevádzky prebieha
stále na kúpaliskách: Biobazén Oravský Háj, Nekryté LK Strážske, Kúpalisko Bretka, AQUA MARIA vo Veľatoch. Na KS 2020 sa pripravuje AquaFun PARK Veľká Lomnica aj DRZ Sninské rybníky. Dňa 17.7.2020 by malo byť pravdepodobne do prevádzky uvedené aj Verejné kúpalisko v Jasení.


Ku koncu 29. týždňa neboli doručené žiadosti o uvedenie do prevádzky od prevádzkovateľov kúpalísk:
LK Lučenec; verejné kúpalisko Poltár; Biokúpalisko BOROVICA v Lozorne; Biokúpalisko Tri vody v Malinove; Penzión KOTVA v Trstenej; Košická Belá, Hotel GARDEN; Nekryté LK Malé Raškovce 59; Nekrytý letný bazén SO 03a Paľkov, Zemplínska Šírava; LK Dubnica nad Váhom; LK Košeca; LK MŠK Považská Bystrica; LK LEDROV spol. s.r.o.; LK Podskalie; Plážové kúpalisko v Bojniciach; Kamenný mlyn v Trnave; Hotel Severka v Zákopčí; TK Katarína, Kremnica; LÁŽO - PLÁŽO v Žiline; nadzemný vonkajší bazén pri Chate LIMBA v Bystrej; Biokúpalisko v Lackovciach; Kúpalisko pri Kukorelliho chate v Hermanovciach nad Topľou; LK Mesta Vranov nad Topľou; vonkajšie bazény pri Penzióne SCHWEINTAAL v Braväcove; Kúpalisko Detva; Kúpalisko Neresnica.


Počas KS 2020 budú prebiehať rekonštrukcie na LK Čalovec, v Termál centre GALANDIA Galanta a Krytej plavárni Veľký Krtíš. Z technických príčin nebudú počas KS 2020 prevádzkované: LK v Moldave n/Bodvou, LK TRITON v Košiciach, Letné TK "Izabela" vo Vyšných Ružbachoch; prevádzkované nebudú ani LK AQUA - RELAX Lívia v Brezne - Zadných Hálnoch, vonkajší krytý bazén pri Penzióne ČACHOVO v Selcoch, Mestská plaváreň Senica, Biokúpalisko Resort - Levočská Dolina a LK Revúca. V prevádzke nie je ani vonkajší bazén pri Hoteli POLIANKA v Hornej Lehote - Krpáčove a Kúpalisko v ŠRZ Drienok. Dlhodobo mimo prevádzky sú LK Zlaté Moravce, Kúpalisko Vlachovo, Veronika Gemerská Hôrka; zrušené sú aj prevádzky Summer Club-INCHEBA v Bratislave, Bazén LINEA a Funny Park v Piešťanoch. 


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská - Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


Na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý pripravil ÚVZ SR počas minuloročnej KS. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na tento odkaz:


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky