Aktualizované profily vôd určených na kúpanie Tlačiť
Štvrtok, 15. august 2019 13:13

Aktualizované profily vôd určených na kúpanie (od 13.8.2019)

Dolno Hodrušské jazero

Drieňok

Ivanka pri Dunaji

Kunovská priehrada

Liptovská Mara

Pláž ORMET

Počúvadlianske jazero

Pod Bukovcom

Ružín

Ružiná – pri obci Divín

Ružiná – pri obci Ružiná

Slnečné jazerá

Šulianske jazero

Vajnorské jazerá

Veľká Domaša - Dobrá pláž


Veľká Domaša - Holčíkovce

Veľká Domaša - Nová Kelča

Veľká Domaša - Nová Kelča - polostrov Krym

Veľká Domaša - Poľany

Veľká Domaša - Tíšava

Veľká Domaša - Valkov

Veľké Kolpašské jazero

Veľké Richňavské jazero

Vindšachtské jazero

Vinianske jazero

Zelená voda

Zemplínska šírava - Biela hora

Zemplínska šírava – Hôrka

Zemplínska šírava - Medvedia hora

Zemplínska šírava - Kamenec

Zemplínska šírava - Paľkov

Zlaté piesky