Oznam pri príležitosti svetového dňa vody 2019 Tlačiť
Piatok, 15. marec 2019 11:47

O Z N A M

ÚVZ SR oznamuje všetkým záujemcom z radov občanov, že pri príležitosti

SVETOVÉHO DŇA VODY 2019

bude dňa 21. marca 2019 (t. j. vo štvrtok) bezplatne poskytovať

 

denvody2019_001orientačné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov (zo studní, nie z verejného vodovodu) v ukazovateľoch dusičnany a dusitany
odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov, ochrany vlastných vodných zdrojov ako i ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka.
 
 
 denvody2019_002

Pre laboratórne vyšetrenie vzorky vody je potrebné:
• odobrať v deň vyšetrenia minimálne 0,2 litra vody do čistej, vypláchnutej fľaše (napr. z minerálky)
• priniesť vzorku vody v čase od 9. 00 do 11. 30 hod. na ÚVZ SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava 
 
 


Výsledky vyšetrenia budú postupne zverejňované na webovom sídle úradu (www.uvzsr.sk ) podľa prideleného identifikačného označenia. V prípade záujmu o vyšetrenie ďalších ukazovateľov kvality vody je možné dohodnúť túto službu v rámci platených služieb ÚVZ SR.

Poradenstvo a konzultácie budú 21. 3. 2019 záujemcom poskytnuté pracovníkmi odboru hygieny životného prostredia osobne alebo telefonicky: RNDr. Z. Valovičová a Mgr. D. Gubková - č. tel.: 492 84 383, Mgr. M. Jajcaj - č. tel.: 492 84 375.

Aktivity regionálnych úradov verejného zdravotníctva na Slovensku počas Svetového dňa vody je možné nájsť na webových stránkach jednotlivých úradov.

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

 

Priloha_c.1_SDV_2019_plagat