Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v rokoch 2017 – 2019 Tlačiť
Piatok, 05. marec 2021 13:16

Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v rokoch 2017 – 2019 (pdf)
Príloha 1 (pdf)
Príloha 2 (pdf)